skip to Main Content

Ny rutin för lämna ÅTERBUD till Jaktprov

Glädjande nog har intresset för Bretonklubbens jaktprov ökat ordentligt under 2019. Hösten 2019 var det 40 % fler anmälda hundar jämfört med hösten 2018.

Tyvärr medför det ökade intresset för prov, att det blir fler lottningar på prov. Tråkigt för alla som önskar starta och det blir dessutom mycket mer Administration för Bretonklubben.

Bretonklubben har mött det ökade intresset med att arrangera ett nytt vinterprov 2020 (Långtora 29 febr-1 mars) och det kommer även bli ett nytt höstprov i Mittådalen 26-27 sept (med Breton-SM).

När det är många på kölistan som önskar starta prov, så vill vi förbättra Återbudsrutinerna. Både för att de som står på kölistan snabbare ska få besked om att de kan få starta prov, men även för att minska Bretonklubens Administration. 

Därför finns numer ett enkelt web-formulär för anmälan av Återbud till Jaktprov. 

Vi ber alla som av något skäl måste lämna Återbud till prov, att registrera detta på web-formuläret

Regler för debitering vid Återbud (samma som tidigare år):

  • Vid giltigt skäl (löptik, sjuk eller skadad hund/förare el dyl – Intyg kan efterfrågas) ni kommer debiteras enbart 25 % av Startavgiften. Detta går till Bretonklubbens Administration
  • Om ej giltigt skäl – ni kommer debiteras 100 % av Startavgiften
  • Om inget Återbud registrerats och hund & förare uteblir från start, kommer också 100 % debiteras
Back To Top