skip to Main Content

Ny samordnare för regionombuden

Cristher Sandström har under många år  varit kontaktperson och samordnare för regionombuden. Han har i högsta grad varit delaktig i att vi har en väl fungerande verksamhet i våra regioner runt om i vårt land.

Cristher har nu beslutat att han drar sig tillbaka från denna position men kommer förstås fortfarande att vara delaktig och synlig i vår klubb. Hans uppgift som regionombudsansvarig övertas nu av Peter Nilsson Åker, Vänersborg.

Styrelsen tackar Cristher för hans mångåriga arbete och önskar Peter välkommen i hans nya roll!

 

 

 

Back To Top