skip to Main Content
Corona-rekommendationer Jaktprov Och övriga Aktiviteter

Corona-rekommendationer Jaktprov och övriga aktiviteter

Corona-rekommendationer från SKK och SKF vad som gäller våra Jaktprov och övriga aktiviteter inom Bretonklubben.

Kort innebär det, att vi bör ha en ”regional prägel” på alla våra aktiviteter. Men att alla från hela landet är välkomna till alla aktiviteter. Det är individens ansvar att inte bidra till ökad smittspridning av Corona. 

Nedan är SKFs hela Rekommendationer och anvisningar.

Rekommendationer och anvisningar för våra eftersöks-, jakt-, viltspårsprov och relaterade träningsaktiviteter inom SKF under 2020 med anledning av Covid-19

SKF har från SKK fått fler förklaringar angående de rekommendationer som SKK utfärdat med anledning av den rådande situationen. SKKs uttalande är rekommendationer och inte förbud. Ytterst handlar det om ett personligt ansvar från alla att göra kloka val och ta sitt samhällsansvar utifrån det smittspridningsläge som råder. 
SKK ger SKF också möjlighet att utfärda rekommendationer som är mer i detalj anpassade för den verksamhet som bedrivs inom SKF. 
SKF rekommenderar därför följande: 

• Rådande regler och rekommendationen från våra myndigheter ska alltid följas, dvs verksamheten kan behöva anpassas med kort varsel till nya direktiv öven om SKK och SKF inte hunnit ändra sina rekommendationer 
• Max 50 deltagare på alla aktiviteter som vi genomför och vi strävar efter att hålla antalet deltagare nere (exempelvis genom att begränsa åskådare, etc.) 
• Verksamheten ska genomföras utomhus i möjligaste mån och vi är noga med att hålla social distans, och ber våra deltagare tar med handsprit för att kunna hålla god handhygien
• Inga gemensamma aktiviteter inomhus, såsom middagar. Prisutdelning och upprop ska ske utomhus
• Det är önskvärt att alla aktiviteter har en så regional karaktär som möjligt. Deltagare från andra delar av landet måste själva ta ett mycket stort personligt ansvar för att inte bidra till smittspridning. Gemensamma/kollektiva resor bör så mycket som möjligt undvikas. 
• Personer som tillhör riskgrupper bör undvika att delta i aktiviteter som medför ökad risk – ta inga risker. 

• Inga personer med symptom (snuva, sjukdomskänsla, halsont, feber, ledvärk, hosta) får delta vid jaktprov/träning/annan aktivitet. 
• Om du de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon bekräftat smittad, får du inte närvara vid våra aktiviteter – måste respekteras. 
• Person som börjar uppvisa symptom under prov/träning måste omedelbart avlägsna sig från platsen/gruppen – meddela domare/provledning att du måste avbryta aktiviteten. 
• Det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation. 

• Alla deltagare på vår aktiviteter ska informeras om vad som gäller innan aktiviteten börjar, via klubbarnas hemsidor, i PM och av provledare på plats. 

Back To Top