skip to Main Content

Corona-rekommendationer Jaktprov och övriga aktiviteter

Svensk Bretonklubb följer självklart de restriktioner & rekommendationer som gäller enligt SKF, SKK och FHM. Vilket innebär, att om det blir hårdare eller lättare restriktioner så kommer Bretonklubbens arrangemang anpassas efter det, och det kan snabbt bli förändringar. SKKs restriktioner som gäller för närvarande kan du läsa i sin helhet på SKKs hemsida (2021-12-23)

  • Max 20 personer får samlas inomhus vid aktiviteter
  • Om du är ovaccinerad – Håll avstånd och visa extra försiktighet! 
  • Inga personer med symptom (snuva, sjukdomskänsla, halsont, feber, ledvärk, hosta) får delta vid jaktprov/träning/annan aktivitet
  • Alla deltagare på vår aktiviteter ska informeras om vad som gäller innan aktiviteten börjar, via klubbarnas hemsidor, i PM och av Provledare på plats

 

Back To Top