skip to Main Content

Nya regionombud i Västernorrland

Sangita och Mikael Jonsson ,som tidigare varit RO i Mälardalen, kommer nu att ingå i en trojka av RO i Västernorrland. Tillsammans med Sven Wikström kommer de att bli en stark resurs för medlemmarna i regionen.

Sven och undertecknad gläds åt denna förstärkning och vi är säkra på att det kommer att bli till stort gagn för medlemmarna . Deras kontaktuppgifter finns snart på hemsidan.

Lycka till i region Västernorrland.

 

Cristher Sandström  

Back To Top