skip to Main Content

Nya regler för organiserad hundträning och jaktprov på renbetesfjäll i Jämtlands län

Jämtlandsfjäll
Länsstyrelsen i Jämtland har beslutat att införa nya regler för organiserade jaktprov och hundträningsverksamhet inom renbetesfjäll i länet. Endast hundklubbar som har avtal med Länsstyrelsen medges rätt att delta i fördelningen av områden och dagar för detta. SBnK har skickat in en intresseanmälan för att kunna arrangera såväl jaktprov som hundträning, detta gäller jaktåret 2016/2017.

Länsstyrelsen vill att arrangerande klubbar skickar in förfrågan om jaktprov och hundträningsverksamhet i god tid innan det nya jaktåret. Alla anmälda hundklubbars önskemål kommer att fördelas i samråd mellan länsstyrelsen, berörd sameby och hundklubbarna. Detta kommer att ske under juni månad.

Klubben kommer därför inom kort att skicka in en samlad intresseanmälan över de jaktprov och hundträningar som planeras på renbetesfjäll inom Jämtlands län. Om Du planerar att arrangera jaktprov eller hundträning inom området uppmanas du ta kontakt med klubben senast 30 april, 2016 så vi kan få med dina önskemål i vår förfrågan.

 

 

Tag snarast kontakt med Magnus Löfgren:

lofgren.olenas@telia.com

Tel: 063-213 95, 070-5186902

 

Back To Top