skip to Main Content

Nya rutiner för anmälan till jaktprov införs

För att öka servicen till Bretonklubbens medlemmar och för att förenkla adminstrationen för klubben, kommer Bretonklubben att införa en digital anmälan till jaktprov, utställningar och andra övningar. Till Jubileumhelgen användes denna rutin för första gången och det fungerade väldigt bra.

De nya rutinerna blev lite försenade till jaktproven, men kommer införas inför Falköpingsprovet och kommer innebära enligt nedan. Anmälan läggs upp på hemsidan inom kort.

  • Anmälan sker i formulär direkt på hemsidan
  • När anmälan skickats, kommer bekräftelse direkt på hemsidan
  • En bekräftelse kommer även skickas till er per mail
  • Ni som önskar kan betala direkt via PayPal
  • På hemsidan kommer man kunna se vilka som anmält sig till provet

Till 2016 kommer även medlemsregistrering och betalning av medlemsavgiften att skötas med motsvarande rutin.

Tills de nya rutinerna är införda, sker anmälan till prov som vanligt.

Christina med Raja, Domaren Lennart Berglund och Anders Burwall med Sally
Christina med Raja, Domaren Lennart Berglund och Anders Burwall med Sally
Back To Top