skip to Main Content

Nytt regionombud i Skåne , Blekinge och Halland

Anne Michanek Nilsson har avgått som regionombud i vårt sydligaste hörn av Sverige. Vi tackar för det arbete hon lagt ner på klubben genom åren.  Istället har Mats Ryderheim tillträtt och vi hälsar honom hjärtligt välkommen som regionombud. Hans kontaktuppgifter finns på hemsidan

Back To Top