skip to Main Content

Nellie, Tresallier Flitters

Bretonklubben

Bretonklubben arbetar för bretonens utveckling i Sverige. Rasklubben ingår i Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF). Klubben har en styrelse som sköter den löpande verksamheten, och regionombud i stora delar av landet arrangerar olika aktiviteter för klubbens medlemmar.

Nyhetsbrevet utkommer med 4 nummer årligen och ditribueras i tryckt form till samtliga medlemmar.  Klubbens avelskommitté är ett rådgivande organ för uppfödare, och har även översikt över tillgängliga valpar eller planerade kullar.

I samarbete med SKF arrangeras båda jaktprov och utställningar. Under senare år har klubben haft en mycket positiv jaktlig utveckling, med många hundar som tilldelas höga meriter vid jaktprov i och utanför Sveriges gränser.

Bretonklubben är en liten klubb i Sverige, med ca 400 betalande medlemmar. Rasen är mycket populär på grund av sina utmärkta jaktegenskaper, sitt praktiska format och ett mycket trevligt temperament!

Är du nyfiken på hundrasen Breton? Du kan läsa mer om själva rasen om du klickar här. Vill du läsa mer om rasstandarden så finns den här.

Kontakta oss gärna om du har några frågor om rasen eller klubben
info@breton.se

BRETON – EN LITEN OCH SUND, STÅENDE FÅGELHUND

Back To Top