skip to Main Content

Bretonbladet

Ansvarig utgivare: Lennart Berglund
ordf i Svensk Bretonklubb

Klubben ger fyra gånger per år ut Bretonbladet som alla medlemmar får i sin brevlåda. Ansvarig är Birgitta Rådman som sammanställer och redigerar inkommande material.  Vi är beroende av alla medlemmar som uppmanas skicka material och gärna bilder till Birgitta, Gör det!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top