skip to Main Content

Rutin för Återbud

  • Alla som lämnar Återbud får betala 25 % oavsett anledning – undantag om det är Corona-relaterad orsak, markägare eller provledare.
  • Lämnas Återbud senare än sista 5 dagarna före provstart– debiteras alltid 100 % betalning av startavgiften
  •        Undantag om intyg på giltig orsak skickats till kassor@breton.se före provstart. Då debiteras endast 25 % (Intyg ska vara skrivet av veterinär eller någon av SKF känd person)
  • Alla Återbud ska enbart lämnas via Återbud-web-formuläret nedan.
  • Gäller även hundar på Reservlistan. Alltså även Reservplatshundar ska lämna Återbud omgående om de får förhinder.
  • Reserver betalar 0 kr vid Återbud, så länge som de står på Reservlistan
  • Om någon från Reservlistan tackar NEJ till till erbjuden startplats, får de betala 25 % respektive 100 %
Back To Top