skip to Main Content

 

Jaktprov Våren 2021 – Kalender och anmälan

JAKTPROV OCH CORONA
Svensk Bretonklubb följer självklart de restriktioner & rekommendationer som gäller enligt SKF, SKK och FHM. Vilket innebär, att om det blir hårdare restriktioner så kommer Bretonklubbens arrangemang anpassas efter det, och det kan snabbt bli förändringar. Följ därför Corona-information på hemsidan om förutsättningarna för vårens Jaktprov och hur Bretonklubben Corona-anpassar vår verksamhet.

Bretonklubben har beslutat att Corona-anpassa Jaktproven för att kunna genomföra Vårvinterns Jaktprov enligt gällande restriktioner & rekommendationer. Nedan Corona-anpassningar kommer göras. Läs även Bretonklubbens hela Corona-rekommendationer. Jaktprovsalendern och länk till Anmälan finns längre ned på denna sida. 

  • Max 7 st hundförare får starta per parti
  • Flera hundar per hundförare är tillåtet
  • Om fler än 7 hundförare anmäls per parti, sker lottning enligt gängse rutiner
  • Startavgiften höjs till 500 kr/hund och dag, för att täcka Bretonklubbens extra kostnader med få startande per parti
  • Om flera partier per dag arrangeras på samma ort, får partierna inte samlas tillsammans
  • Inga åskådare utöver hundförarna får delta på Jaktprovet
  • Upprop och Prisutdelning sker utomhus
  • Inga gemensamma aktiviteter får vara inomhus. Inga gemensamma måltider
  • Det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation och bidra till minimal risk för smittspridning

OBS! Läs våra nya rutiner för ev ÅTERBUD. Debitering av 25 % eller 100 % kommer alltid ske. 

Bretoner är välkomna på alla prov i SKF:s regi, liksom alla raser inom SKF är välkomna till Bretonproven.
Länk till SKFs sida med Jaktprovskalender för alla SKF-raser

Kalender för ordinarie prov i Bretonklubbens regi Våren 2021. Med reservation för ändringar av Provledare och Domare. Mer information om respektive prov kommer närmre provstart. Om du har frågor kontakta respektive provledare eller jaktprov@breton.se 

JAKTPROVSANMÄLAN 

Lista på hundar som är anmälda till proven 

27-28 febr Långtora 
INSTÄLLT p g a CORONA

13-14 mars Tossåsen 
INSTÄLLT p g a CORONA

27-28 mars Mittådalen 
Provet är genomfört

10-11 april Lofsdalen 2 partier (max 14 st hundförare)
Provet genomfört

10-11 april Dundret
INSTÄLLT

16-18 april Klimpfjäll 2 partier (max 14 st hundförare)
Domare: Ulf Rickardsson, Paul Lundblad, Anders Hennerfors
Provledare: Maria Hörnlund, Frida Törnberg
1-2 platser kvar alla dagar p g a Återbud. Eftersom anmälningstiden har gått ut, gäller först till kvarn.

24-25 april Abisko 1 parti (max 7 st hundförare)
Domare: Ingemar Stöckel
Provledare: Jonas Holmgren,  Joachim Almgren
FULLT! Anmälningstiden har gått ut. Ev efteranmälningar kommer till Reservlistan

JAKTPROVSANMÄLAN 

Betala INTE Jaktprovsavgiften före du fått en Faktura. Vid betalning, skriv ENDAST siffrorna i aktuellt OCR-nr som anges på fakturan, för att vi ska kunna matcha din anmälan med betalningen. Fakturan skickas ut efter provstart. 

Efter att du fått fakturan: Om du vill betala med SWISH, kan du enkelt scanna in nedan QR-kod för att få Bretonklubbens SWISH nr

Om ägare och förare inte redan är medlem i någon Bretonklubb (Svenska eller annan) eller annan SKF-klubb, måste du även betala Medlemsavgift före provstart. Om du är Bretonägare, har du fått en Faktura per mail från Bretonklubben, med aktuellt OCR-nr. Om du har bommat detta mail med Faktura, hör av dig till kassor@breton.se så skickas ett nytt mail med Faktura om betalning av Medlemsavgift. 

På SKFs sida finns Jaktprovsregler för Breton

Normalt får alla plats på ett prov. Skulle flera anmäla sig än det finns platser på aktuellt prov, kommer en lottning ske bland ALLA som har anmält sig före anmälningstiden gått ut. De som lottas ut kommer till Reservlistan. Max 14 hundar per parti. Anmälningar som kommer in efter anmälningstidens utgång, sätts upp sist på Reservlistan.

Avgiften per ekipage och provdag är för närvarande på ordinarie fjäll- och skogsprov 400 kronor och ca 600 kr för fältprov (kan variera beroende på markhyran). Särskilt prov 150 kr och Särskilt prov eftersök 200 kr.

Om ni får förhinder till ett prov, anmäl Återbud så fort som möjligt via web-formuläret. Så att ni lämnar plats till andra. 

 

Hundar från SKFs andra raser anmäl via denna web-anmälan, så ordnar vi er jaktprovsblankett till SKF. 

Bretoner som ska starta på ett SKF-prov ska fylla i en särskild anmälningsblankett.

Ett stort tack till våra sponsorer, Ni bidrar starkt till verksamheten i klubben!
BillerudKorsnäs Skog och Stora Enso Skog   som sponsrar Bretonklubben genom att upplåta mark till våra jaktprov
Bonzita och Doggy som sponsrar med hundfoder som priser på våra Jaktprov
ML Hyrmaskiner  och QAT 

Frågor till Jaktprovskommittén skickas till jaktprov@breton.se

Back To Top