skip to Main Content

 

Jaktprov Hösten 2020 – Kalender och anmälan

Alla från hela landet är välkomna till alla aktiviteter. Det är individens ansvar att inte bidra till ökad smittspridning av Corona. 

Svensk Bretonklubb följer självklart de restriktioner & rekommendationer som gäller enligt SKF, SKK och FHM. Vilket innebär, att om det blir förändringar så kommer Bretonklubbens arrangemang anpassas efter det. Följ därför Corona-information på hemsidan om förutsättningarna för höstens Jaktprov och hur Bretonklubben Corona-anpassar vår verksamhet.

Bretoner är välkomna på alla prov i SKF:s regi, liksom alla raser inom SKF är välkomna till Bretonproven.
Länk till SKFs sida med Jaktprovskalender för alla SKF-raser

Avgiften är för närvarande fjäll- och skogsprov 400 kronor per ekipage och provdag, och för fältprov anpassas avgiften efter markkostnad

Kalender för ordinarie prov i Bretonklubbens regi Hösten 2020. Med reservation för ändringar av Provledare och Domare. Mer information om respektive prov kommer närmre provstart. Om du har frågor kontakta respektive provledare eller jaktprov@breton.se 

JAKTPROVSANMÄLAN

Hundar som hittills är anmälda till Jaktproven

 • Gäftåvallen 22-23 aug
  • Genomfört
 • Björkliden/Hanskberget vid Jörn 20-23 aug
  • Genomfört
 • Björkliden/Jörn 24 aug, Särskilt prov
  • Genomfört
 • Pirtti/Kiruna 29-30 aug
  • Genomfört
 • Klimpfjäll 5-6 sept
  • Genomfört
 • Dundret/Gällivare: 19-20 sept
  • Genomfört
 • Mittådalen: 26-27 sept
  • Genomfört.
 • Tollarp 10 okt 
  • Genomfört
 • Härnösand, Vålånger/Sundsvall, Huljen 18-19 sept Särskilt Skogsprov
  • Genomfört
 • Falköping 24-25 okt
  • Genomfört
 • Långtora/Enköping 7-8 nov
  • Startavgift: 600 kr
  • Provledare: Isabelle Bergkvist, Anna Norén
  • 2 partier/dag
  • Domare: Adam Dschulnigg, Paul Lundblad, Öyvind Nagelhus
  • FULLT. Lottning har skett. Ev efteranmälningar kommer till Reservlistan

JAKTPROVSANMÄLAN

Hundar som hittills är anmälda till Jaktproven

Betala INTE Jaktprovsavgiften före du fått en Faktura. Vid betalning, skriv ENDAST siffrorna i aktuellt OCR-nr som anges på fakturan, för att vi ska kunna matcha din anmälan med betalningen. 

Fakturan skickas ut efter provstart. Anmäld hund som inte kommer till start debiteras 25 % med giltigt förhinder och 100 % utan giltigt förhinder. 

Efter att du fått fakturan: Om du vill betala med SWISH, kan du enkelt scanna in nedan QR-kod för att få Bretonklubbens SWISH nr

Om ägare och förare inte redan är medlem i någon Bretonklubb (Svenska eller annan) eller annan SKF-klubb, måste du även betala Medlemsavgift före provstart. Om du är Bretonägare, har du fått en Faktura per mail från Bretonklubben, med aktuellt OCR-nr. Om du har bommat detta mail med Faktura, hör av dig till kassor@breton.se så skickas ett nytt mail med Faktura om betalning av Medlemsavgift. 

På SKFs sida finns Jaktprovsregler för Breton

Normalt får alla plats på ett prov. Skulle flera anmäla sig än det finns platser på aktuellt prov, kommer en lottning ske bland ALLA som har anmält sig före anmälningstiden gått ut. Max 14 hundar per parti. Anmälningar som kommer in efter anmälningstidens utgång, sätts upp på en reservlista.

Avgiften per ekipage och provdag är för närvarande på ordinarie fjäll- och skogsprov 400 kronor och ca 600 kr för fältprov (kan variera beroende på markhyran). Särskilt prov 150 kr och Särskilt prov eftersök 200 kr.

Om ni får förhinder till ett prov, anmäl Återbud så fort som möjligt via web-formuläret. Så att ni lämnar plats till andra. 

 

Hundar från SKFs andra raser anmäl via denna web-anmälan, så ordnar vi er jaktprovsblankett till SKF. 

Bretoner som ska starta på ett SKF-prov ska fylla i en särskild anmälningsblankett.

Ett stort tack till våra sponsorer, Ni bidrar starkt till verksamheten i klubben!
BillerudKorsnäs Skog och Stora Enso Skog   som sponsrar Bretonklubben genom att upplåta mark till våra jaktprov
Bonzita och Doggy som sponsrar med hundfoder som priser på våra Jaktprov
ML Hyrmaskiner  och QAT 

Frågor till Jaktprovskommittén skickas till jaktprov@breton.se

Back To Top