skip to Main Content

 

Jaktprov Hösten 2021 – Kalender 

JAKTPROV OCH CORONA
Svensk Bretonklubb följer självklart de restriktioner & rekommendationer som gäller enligt SKF, SKK och FHM. Vilket innebär, att om det blir hårdare eller lättare restriktioner så kommer Bretonklubbens arrangemang anpassas efter det, och det kan snabbt bli förändringar. De restriktioner som gäller för närvarande kan du läsa på Bretonklubbens hela Corona-rekommendationer

OBS! Läs våra rutiner för ev ÅTERBUD. Debitering av 25 % eller 100 % kommer alltid ske. 

Bretoner är välkomna på alla prov i SKF:s regi, liksom alla raser inom SKF är välkomna till Bretonproven.
Länk till SKFs sida med Jaktprovskalender för alla SKF-raser

Kalender för ordinarie prov i Bretonklubbens regi Hösten 2021. Med reservation för ändringar av Provledare och Domare. Mer information om respektive prov kommer närmre provstart. Om du har frågor kontakta respektive provledare eller jaktprov@breton.se 

JAKTPROVSANMÄLAN


19-20 aug Sidsjö,Bräcke, Skog 1 parti
Domare. Lennart Berglund
Provledare: Per-Ivar Norell
GENOMFÖRT

21-22 aug Gräftåvallen/Höglekardalen, Fjäll 2 partier
Domare: Lennart Berglund, Ulf Graipe, Anders Hennerfors och Anders Håkansson
Provledare: Frida Törnberg och Maria Hörnlund
GENOMFÖRT

28-29 aug Björkliden/Jörn, Skog, 1 parti
Domare: Erling Vikman och Joachim Almgren
Provledare: AnnaCarin Vikman och Hans Lundberg
GENOMFÖRT

4-5 sept Mittådalen, Fjäll  
Lördag: Breton-SM med SKL och CACIT och 2 Kvalitetspartier
Söndag: 3 Kvalitetspartier
Rasmönstring båda dagarna
Domare: 4 sept Breton-SM Ronny Sagmo och Vibeke L Andersson, Kval partier: Adam Dschulnigg, Peter Hoyer
5 sept: Adam Dschulnigg, Anders Hennerfors, Ulf Graipe
Provledare: Lasse Rådman och Frida Törnberg
INSTÄLLT p g a att Samebyn har avlyst all provmark. 

11-12 sept Klimpfjäll, Fjäll, 2 partier
Domare: Paul Lundblad, Anders Hennerfors
Provledare: Maria Hörnlund & Frida Törnberg
GENOMFÖRT

18-19 sept Pirtti/Kiruna, Fjäll
INSTÄLLT

25-26 sept Dundret/Gällivare, Fjäll 1 parti
Domare: Joacim Almgren, Erling Wikman
Provledare:  AnnaCarin Wikman & Lina Granström
GENOMFÖRT

9-10 okt Falköping, Fält 1 parti
Domare: Vibeke L Andersson
Provledare: Miriam Landholm
GENOMFÖRT

23-24 okt Svedala/Skåne, Fält 1 parti
Domare: Peter Nilsson
Provledare: Mats Ryderheim och Björn Thunell
Anm tiden gått ut. FULLT. Efteranmälningar till Reservlistan

6-7 nov Långtora, Fält, 2 partier, max 12 hundar/parti
Domare: Lördag: Lennart Berglund & Lars Thulin, Söndag Anders Beskow & Anders Hennerfors
Provledare: Isabelle Bergkvist
Info & Anmälan Träning, Kost & Logi
Anm tiden gått ut. FULLT. Efteranmälningar till Reservlistan

JAKTPROVSANMÄLAN 


Betala INTE Jaktprovsavgiften före du fått en Faktura. Vid betalning, skriv ENDAST siffrorna i aktuellt OCR-nr som anges på fakturan, för att vi ska kunna matcha din anmälan med betalningen. 
Fakturan skickas ut efter provstart. 

Efter att du fått fakturan: Om du vill betala med SWISH, kan du enkelt scanna in nedan QR-kod för att få Bretonklubbens SWISH nr

Om ägare och förare inte redan är medlem i någon Bretonklubb (Svenska eller annan) eller annan SKF-klubb, måste du även betala Medlemsavgift före provstart. Om du är Bretonägare, har du fått en Faktura per mail från Bretonklubben, med aktuellt OCR-nr. Om du har bommat detta mail med Faktura, hör av dig till kassor@breton.se så skickas ett nytt mail med Faktura om betalning av Medlemsavgift. 

På SKFs sida finns Jaktprovsregler för Breton

Normalt får alla plats på ett prov. Skulle flera anmäla sig än det finns platser på aktuellt prov, kommer en lottning ske bland ALLA som har anmält sig före anmälningstiden gått ut. De som lottas ut kommer till Reservlistan. Max 14 hundar per parti. Anmälningar som kommer in efter anmälningstidens utgång, sätts upp sist på Reservlistan.

Avgiften per ekipage och provdag är för närvarande på ordinarie fjäll- och skogsprov 400 kronor och ca 600-800 kr för fältprov (kan variera beroende på markhyran). Särskilt prov 150 kr och Särskilt prov eftersök 200 kr.

Om ni får förhinder till ett prov, anmäl Återbud så fort som möjligt via web-formuläret. Så att ni lämnar plats till andra. 

 

Hundar från SKFs andra raser anmäl via denna web-anmälan, så ordnar vi er jaktprovsblankett till SKF. 

Bretoner som ska starta på ett SKF-prov ska fylla i en särskild anmälningsblankett.

Ett stort tack till våra sponsorer, Ni bidrar starkt till verksamheten i klubben!
BillerudKorsnäs Skog och Stora Enso Skog   som sponsrar Bretonklubben genom att upplåta mark till våra jaktprov
Bonzita och Doggy som sponsrar med hundfoder som priser på våra Jaktprov
ML Hyrmaskiner  och QAT 

Frågor till Jaktprovskommittén skickas till jaktprov@breton.se

Back To Top