skip to Main Content

cac-rcac-male-ow

Utställningskalender

Bretonklubben får endast arrangera egna utställningar vart 5:e år i samband med jubileum och nästa gång blir år 2020 när klubben firar 45-årsjubileum. Under tiden kan du ställa ut din breton på specialklubbs- och länsklubbsutställningar. SKF, Bretonklubbens specialklubb, arrangerar 4-5 utställningar om året dit alla SKF-raserna är välkomna. Länsklubbsutställningar arrangeras varje år på ett stort antal platser i landet.

Utställningskalender SKF – special- och rasklubbsutställningar
Kommande utställningar – länsklubbsutställningar
 
Back To Top