skip to Main Content

Redaktör för Bretonbladet saknas och efterlyses

Bretonbladet står vid årsskiftet utan redaktör. Risken är således stor att Bretonbladet inte kommer att ges ut framöver. Trots annons här på hemsidan liksom underhandskontakter så saknas för närvarande  redaktör efter det att undertecknad efter snart tio år som redaktör dragit mig tillbaka.

Klubben har för närvarande cirka 26o medlemmar och bland er borde det rimligen finnas någon som kan/vill ta sig an denna uppgift.  Kontakta i så fall någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan!

 

Back To Top