skip to Main Content

Region Västernorrland FB-grupp och regionträff i november

Region Västernorland planerar en Regionsträff i november. Nedan information är ett utdrag från regionens nya Facebook-sida Bretonklubben Västernorrland

”Regionsansvarig Sven Wikström planerar att tillsammans med Sangita och Mikale Jonsson samla er alla som bor i denna region och är intresserade att ses för träningsträffar och spännande nya kontakter.

Vår idé är att vi träffas här någongång i mitten/slutet av november.

Kom gärna med förslag till agenda!

Så bjud in alla ni känner med intresse för denna fantastiska ras till denna grupp – har meddelat webmaster på Bretonklubben så inom kort kommer en blänkare upp om denna grupp både på hemsidan samt på Bretonklubbens FB sida”

Om du inte har Facebook kan du även skicka dina idéer till svenwikström@hotmail.com eller  till Sangita på gitanil81@gmail.com

Back To Top