skip to Main Content

Bretonklubbens regionombud

Bretonklubben har ett flertal regionombud som täcker större delar av landet. Regionombudens viktigaste uppgift är att på olika sätt stimulera och aktivera klubbens medlemmar inom sitt geografiska område, eller i samarbete med andra arrangera olika evenemang i linje med klubbens målsättning. Klubbens regionombud är en viktig länk mellan styrelsen och föreningens medlemmar, och en informationskanal där flödet med fördel kan gå i båda riktningar.

Regionombuden svarar på konkreta frågeställningar av både organisatorisk och kynologisk karaktär, och tar gärna emot förslag på hur verksamheten kan bedrivas i just Din region – eller i föreningen generellt. Svensk Breton Klubb´s ambition är att vara en klubb nära medlemmarna, där det är högt i taket – alltid en glad stämning och där en positiv anda sätter sin prägel på den dagliga verksamheten.

TIPS om aktiviteter & övningar på Regionsträffar

Bidrag till Regionsaktiviteter!

Välkommen med Ditt bidrag!

 

Back To Top