skip to Main Content

Resultat från Enkäten 2023

Årets Enkät gjorde en djupdykning gällande tre frågor: Avel, Apport och Jaktprov. Resultatet från Enkäten kommer självklart ligga till grund för Bretonklubbens fortsatta arbete.

116 personer, 22 % av alla Medlemmar, har svarat på 2023 års Enkät. Ett stort tack till alla er som har lagt ned tid på att svara på Enkäten! Ni bidrar till att hjälpa oss att göra Bretonklubben ännu bättre!

De allra flesta som har svarat har varit mycket positiva till Bretonklubbens verksamhet över lag. Vi tackar så mycket för den positiva respons som vi fått! Den responsen gör att vi tycker det är roligt att jobba ideellt och värt att arbeta vidare!

En handfull personer är mycket negativa till hur Bretonklubben jobbar. Självklart tar vi även åt oss av deras kritik, och försöker förbättra oss. Men det är tyvärr helt omöjligt att tillfredsställa alla Medlemmar i en klubb till 100 %, då vi alla är människor och tycker olika om olika saker.

Av alla svarande har 71 % varit Medlemmar mindre än 10 år. 36 personer (24 %) har på något sätt varit aktiva inom Aveln. Det är en jämn representation mellan Regionerna. Generellt går det inte se någon större skillnad på svaren mellan Regionerna, de som är aktiva i Aveln eller inte, eller hur länge man varit Medlem.

Allt från Enkäten går självklart inte att delge i en summeringen. Nedan är en sammanställning med exempel. Resultat från hela Enkäten med alla kommentarer finns publicerat på breton.se. Det ligger inte publikt, men ni som är Medlemmar hittar en länk i BretonBladets Julnummer-23. Om du har frågor gällande Enkäten, kontakta ordforande@breton.se

Bretonklubbens Avelsarbete
67 % tyckte att Bretonklubbens Avelsarbete är bra. Bara 9 % tyckte att det är dåligt, medan 25 % tog ingen ställning i frågan.

Över lag tyckte man att Bretonklubben hantera sjukdomar hos Bretonrasen bra. Men samtidigt ansåg man att Bretonklubben ska arbeta aktivt med att öka kunskapen om sjukdomar. Det var inga stora skillnader i åsikt mellan de som är aktiva i aveln och övriga.

Exempel på Förbättringsförslag rörande Avelsarbete:

 • Sluta para hundar med C-höfter
 • Sluta att bara ha fokus på höfter. Risken finns att vi då får Bretoner med perfekta höfter som inte jagar
 • Mer fokus på Mentalitet och Jakt
 • Flera önskade att Aveslrådet ska förbjuda olika varianter av parningar. Komm: Enligt SKKs riktlinjer är Avelsrådet i första han Informatörer. De har inte befogenhet att förbjuda något, utöver SKKs grundregler.

Hur ska vi arbeta med Apport?
Vad det gäller Apportkrav på Jaktprov tyckte 26 % att det är bra som det är i dag, 25 % önskade ta bort Apportkrav för i UKL (Unghundsklass) för att få ett 1:a pris medan 22 % önskade öka Apportkraven på Jaktprov. Slutsatsen av detta, är att vi för närvarande inte kommer ändra några Apportregler i UKL på våra Jaktprov.

Komm: Från kommentarerna inser vi, att många har missförstått reglerna för Apport och UKL. Det finns INGET Apportkrav för att starta i UKL, och det finns INGET Apportkrav för att få Pris i UKL. Det är enbart för att få ett 1:a Pris i UKL, som det krävs en godkänd Apport.

Exempel på önskemål om Apportträning:

 • Mer regionala träningar
 • Allmänt mer info, filmer & kurser om hur man tränar Apport

Hur ska vi få fler att starta Jaktprov?
Exempel på förslag

 • Mer information om hur ett Jaktprov fungerar Komm: Enligt önskemål skrevs en artikel i Bretonbladets Julnummer och finns även HÄR på breton.se 
 • Pröva-På-Prov och Teams-information Komm: Vid fyra tillfällen under Vårvintern-24 blir det Pröva-På-Prov
 • Subventionera första Jaktprovsstarten. Komm: Mycket bra idé! Fr o m 2024 kommer en Presentcheck på första Jaktprovsstarten ingå i Vakpkitet för nya Medlemmar
 • Få vara Åskådare Komm: Alla är välkomna som Åskådare på ett Jaktprov
 • Avdramatisera Jaktprov. Tala om att det är roligt
 • Vänligare mot Nybörjare
 • Uppfödare, Regionombud, Domare och Provledare har en viktig roll i att sprida information om Jaktprov

 

Allmänna kommentarer

Ex på positiva kommentarer:

 • Ni gör ett strålande jobb!
 • Jag tycker ni gör det bra. Kämpa på!
 • Bra jobb ni gör! Särskilt roligt med regionala grupperna
 • Gillar klubben! Trevlig gemenskap. Bra jobbat alla förtroendevalda!
 • Tycker på det stora hela är en jättetrevlig klubb keep it up!!
 • Jag tycker att Bretonklubben gör ett bra arbete att göra bra arrangemang, jaktprov, träningar mm i de olika regionerna, samt alla som ställer upp som både ideell arbetskraft för att få ihop det för många
 • Tycker styrelsen sköter det mesta bra med de förutsättningar som finns
 • Mycket trevlig klubb, välkomnande atmosfär!
 • Tycker styrelsen gör ett bra arbete. Denna enkät är ett bra exempel på det Trevlig klubb, man får mycket hjälp från andra Bretonägare. Vi är mycket nöjda med rasen, vår hund, uppfödare och klubben. Bra jobbat och varmt tack! <3
 • Har varit med vid träning inför jaktprov, samt bevittnat jaktprovet vid Storsjön i vintras och jag blev så glad över stämningen och inkluderingen jag kände som ny. Fortsätt med den stämningen och prestigelösheten, delande av kunskap mm så kommer det att bli toppen iallafall för mig/oss☺️

Ex på vad ni efterfrågar mer:

 • Önskar kunna läsa hela Domarkritiken. Komm: Fr o m 2023-01-01 finns all Domarkritik publicerad på SKK Start.
 • Mer Regionaktiviteter
 • Mer kurser i Jaktliga situationer och Apport
 • Öka samarbete med andra Fågelhundsklubbar och Norge
 • Fler egna Utställningar

Ex på negativa kommentarer:

 • Bretonklubben i mina ögon är inte en fungerande sund klubb. Det är en klubb där alla kliar varandra på ryggen och jag mår riktigt dåligt i hur vissa saker har skötts
 • Är riktigt trött på att det försiggår kennel-diskriminering
 • Att klubben arbetar för ett bättre klimat, bort med härskartekniker. Att man känner att man har rätt att lämna kritik för att säkerhetsställa att klubben hela tiden kan göra förbättringsarbeten inte skrämmas och inte ha tystnadskultur som nu råder. Hela styrelsen behöver vara aktiv inte bara 1 eller få
Back To Top