skip to Main Content

Resultat från jaktprovet i Klimpfjäll 11-08-30

Lördag:

Ukl
3:e pris SE29341/2010   Maxi, ägare/förare Franco Rossi

Ökl
2:a pris S59893/2007 Höghalsens Wb Rispan ä/f Ulf Ekbäck

2:a pris S39831/2009 SA Kira , ä/f Anders Burwall

Söndag:

Inga pristagare

Förhållandena var tyvärr svåra.. Fågeltillgången var mindre god och lämmeltillgången överväldigande.
SBnK gratulerar de som lyckades.

 

Back To Top