skip to Main Content

Resultat Gräftåvallen 17-18 augusti 2019

Höstens första jaktprov är nu genomfört under fina förhållanden. Samtliga hundar hade chans på fågel och sammanlagt åtta pristagare kunde utses. Extra roligt är att Gräftåvallsprovet har utvecklats till att samla många deltagare och att vi har möjlighet att köra två partier varje dag! Stor eloge för de fina arrangemangen.

Följande ekipage har gått till pris:

Lördag 17/8 2019
Domare Anders Hennerfors
1:a pris Ukl med HP Suhlegan Skj Rizzo, Ä/F Lennart Adsten.
2:a pris Ökl Almkullens Glittra Ä: Maria Orresol  F:Patrich Orresol.

Domare: Peter Nilsson
2:a pris Ökl. Red Garlic´s X Jameson, ä/f Per-Ivar Norell
2:a pris Ökl Ekhovs Justitia (Spinone), Mikael Borg.

Söndag 18/8 2019
Domare: Lennart Berglund
1:a pris Ukl Almkullens Hexa Ä/F Peter Nilsson
2:a pris Ekl Almkullens Fia Ä/F Peter Nilsson

Domare: Bengt Persson
1:a pris Ukl Suhlegans SKJ Rizzo Ä/F Lennart Adsten
1:a pris Ökl Lill-Gemons Liva Ä/F Ulf Graipe

Provledare var Lasse Rådman

Bretonklubben gratulerar alla pristagare! 

Lördagens domare och pristagare samt provledare Lasse.

 

Domare, pristagare och provledare söndagen.

 

Bretonklubben gratulerar förare och uppfödare!

Back To Top