skip to Main Content

Resultat på apporttävlingen i Älvkarleby 2021-07-31

29 tappra ekipage ställde upp på detta evenemang. Av dessa var det 13 hundar som klarade tidsgränsen som var 5 minuter. Uppdraget bestod av att apportera två fasaner på ca 40 meters håll efter skott vid respektive kast av fasan. Tidstilägg  vid dropp med 10 sekunder Dessa 13 ekipage är listade nedan.

Domare var Mats Ågren och tidtagare Kjell Lundberg

Ett stort tack till alla sponstorer och funktionärer! Utan er hade vi inte kunnat genomföra denna apporttävling.

Huvudsponsorer:

Mats och Kjell
Förare Hund Tid Placering
Jens Ole Nielsen Inouk I min 10 sek    3
Lennart Berglund Spakken-Shaz 1 min 50 sek  
Rickard Hübinette Grand’s Uniq Mascot 1 min 10 sek    3
Jens Ole Nielsen Emma 1 min 50 sek  
Anna Norén Fiskonfjällets Kira 2 min  
Anna Olofsson Three Little Birds (Aska) 4 min 10 sek  
Peter Rasmussen Lady Du Fief Des Kallistos 40 sek    1
Mats Ryderheim Stevnsåen´s  Iris 1 min 40 sek  
Lennart Berglund Suhlegans Label Five (Sing) 1 min    2
Jens Ole Nielsen Sigi 2 min 26 sek  
Anna Norén Ripvidets Gnista 1 min 20 sek  
Peter Runnberg Creme Cracker’s Marwa 2 min 20 sek  
Ronny Jansson  Vistasdalens Boss 1 min    2

 

De fem bästa ekipaget gick till final.  Där gällde det att hämta en fasan som efter skott kastades på andra sidan om ett vattenhinder!

Resultat:

Förare Hund Tid Placering
Rickard Hübinette Grand’s Uniq Mascot 1 min 28 sek 1
Peter Rasmussen Lady Du Fief Des Kallistos 1 min 34 sek 2
Jens Ole Nielsen Inouk 2 min 21 sek 3
Lennart Berglund Suhlegans Label Five (Sing) 2 min 35 sek 4
Ronny Jansson Vistasdalens Boss 3 min 56 sek 5

 

Peter med Lady 2:a pris, Rickard med Mascot 1:a pris samt Jens Ole med Inouk 3:e pris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalgänget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några fler ögonblicksbilder signerade Jenny Gustafsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort grattis till pristagare, deltagare och uppfödare!

Back To Top