skip to Main Content

Resultat särskilt prov Gotland

Årets första särskilda fältprov genomfördes på Gotland i samband med Kennel Eirams kennelträff.
Tre bretoner startade på provet och det fanns gott om parhöns.
En hund gick till pris – J Markpr SE JV-15 Eirams Jaffa Jer Järnet med ett 2:a pris i öppen klass.
Domare (och markägare) var Lasse Karlsson.

Tack för att vi fick gå på dessa fina fågelrika marker!
Marie Nylander, kennel Eirams

2017-04-15_Jaffa-Gotland

Back To Top