skip to Main Content

Särskilt prov Gräftåvallen 9-10 okt 2021

Lördagen var en fin dag på fjället. Dock svåra förhållanden för hundarna, varmt och ingen vind. Det var också mindre fågel än väntat.

Söndagen blev en regnig dag på fjället. Dåligt med fågel. De få som fanns, var väldigt sköra (de lyfter när vi går fram). Inget ekipage till pris. Trevligt att Nils B Skar kom från Norge och dömde.

3:e pris ÖKL Snöfjällets Cola (Floyd), ä/f Roger Westling

Bretonklubben gratulerar pristagaren! 

Domare: Lördag Anders Hennerfors, Söndag Nils B Skaar
Provledare: Mats Ågren ÖKL, Robert Isaksson UKL, EKL
Skytt: Mikael Sipuri

Ett stort tack till alla Sponsorer, Domare, Provledare och alla andra Funktionärer! Utan er hade vi inte kunnat genomföra detta prov.
Pristagare lördag Fr v: Skytt Micke, Roger & Snöfjällets Cola (Floyd) och Domare Anders

 

Domare Nils

 

Back To Top