skip to Main Content

Särskilt prov i Gräftåvallen

SÄRSKILT PROV

Plats: Gräftåvallen
Tid: 2021-10-09
Arrangör: SBnK
Domare: Anders Hennerfors
Provledare: Mats Ågren Ökl Robert Isaksson Uköl och Ekl
Kontakt: Mats 070-586 99 68 Robert 070-670 90 32

Plats: Gräftåvallen
Tid: 2021-10-10
Arrangör: SBnK
Domare: Ulli Wieser
Provledare: Mats Ågren Ökl Robert Isaksson Uköl och Ekl
Kontakt: Mats 070-586 99 68 Robert 070-670 90 32

För närvarande en ledig plats på lördagen den 9 oktober. Kontakta någon av provledarna

 

Back To Top