skip to Main Content

SKK Start

Svenska Kennelklubben (SKK) håller på att utveckla ett digitalt verktyg – SKK Start – som kommer förenkla all administration runt Jaktprov. Först ut var Viltspår- och Drevproven. Under hösten har dessa prov körts skarpt via SKK Start.

Nu pågår utveckling för fullt för våra Jaktprov i SKF*) och de Engelska Fågelhundsraserna. Om allt kommer fungera enligt plan, så kommer redan våra Vinterprov köras via SKK Start fr o m mars-2023.

När vi drar i gång SKK Start så blir det enklare för er Medlemmar och det kommer spara mycket tid för alla som administrerar Jaktprov (Provledare, Jaktprovsadministratörer och Kassören). Dessutom kommer vi få nya efterfrågade funktioner.

  • Anmälan och betalning kommer att ske via en ny web-sida
  • Varje användare skapar en Profilsida, där adress, hundar, resultat mm sparas
  • Alla SKFs Jaktprov visas på web:en där man väljer Jaktprov att anmäla sig till
  • Det mesta av hanteringen av anmälda hundar kommer ske per automatik
  • Domare skriver in Domarkritiken direkt på en App
  • När Jaktprovet är godkänt, kommer alla Resultat inkl Domarkritik att publiceras på web-sidan

En testgrupp med Provledare och Domare från Bretonklubben och övriga SKF kommer hjälpa till att testa och komma med synpunkter på SKK Start.

När SKK Start är klart för Bretonklubben, kommer detaljerad information presenteras på breton.se så ni vet hur ni ska anmäla er till Jaktproven.

Anmälan till vårvinterns första prov på Långtora 11-12 febr kommer ske som tidigare. Förhoppningsvis är nya funktionen vara klar inför Tossåsen-provet.

*) Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar – Bretonklubbens Paraplyorgan där 16 Raser för Kontinentala Fågelhundsraser ingår. De 6 raser som är lite större i antal, har egna Rasklubbar, varav Svensk Bretonklubb är en av dem.

Back To Top