skip to Main Content

Statligt jaktkort krav för att starta Jaktprov

Nytt för i år, är att statligt jaktkort krävs för att få starta alla jaktprov. Detta gäller även provet i Gräftvallen som är före fågelpremiären. 

Nedan är ett citat från Vorstehklubbens hemsida, där de nya reglerna beskrivs på ett bra och tydligt sätt.

”Alla våra jaktprov där fågel får fällas jämställs med jakt och alla*) deltagare, även utländska, ska således medföra statligt jaktkort även om man inte har vapen utan bara för sin hund.  Särskilda regler gäller för våra fjällprov på statens mark som baseras på avtal med Länsstyrelsen. Klubben utfäster sig bl.a. att;

– Prov/träningen ska bedrivas i överensstämmelse med gällande lagar och övriga bestämmelser rörande jakt. 

– Provledaren kontrollerar att deltagarna har alla nödvändiga handlingar. Detta inkluderar kontroll av statligt jaktkort.  Om vi inte följer avtalet riskerar vi att inte få fortsätta provverksamheten. I inbjudan till provet framgår vilka krav som ställs för deltagande. Jordbruksverket har, efter samråd med Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, lämnat ett förtydligande rörande utländskt deltagande vid fjällprov i de tre länen under 2017.

”Det går bra att ha med utländska deltagare på jaktprov anordnade av hundklubben, även före den 16 september. Så kommer vi hantera det i år, däremot kan det kan komma att bli en översyn av hanteringen nästa år. När det gäller annan organiserad hundträning och jakt eller egen träning och jakt måste dessa personer däremot visa på närmare anknytning till Sverige precis som alla andra utländska jägare. Vi gör alltså bara undantag för jaktproven. De utländska deltagarna på proven kommer inte behöva göra någon särskild ansökan till länen för detta utan klubben som anordnar provet kommer att få skicka in en deltagarlista för de startande på proven till länen”.

*) Detta gäller dock ej person som vid jaktårets början är under arton år, om han eller hon då inte har tillstånd att inneha skjutvapen för jaktändamål”

Back To Top