skip to Main Content

Styrelse & Funktionärer i Bretonklubben 2022

Nu har vi haft Årsmöte i Lofsdalen då några i Styrelsen blev utbytta. Styrelsen har haft Konstituerande möte. Nedan presenteras nya Styrelsen och Funktionärer inom Svensk Bretonklubb.

Vi har fått en ny Kassör Anders Ylén Dedorsson och en ny Utställningsansvarig Emilia Gustafsson. De hälsas särskilt välkomna!

Du kan alltid hitta info om Styrelsen & Funktionärer på breton.se/om oss/styrelsen 

Kontaktinformation till Regionombuden hittar du på breton.se/Regioner/Presentation av Regionombud 

   

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER UTOM STYRELSEN

Ordförande, Webmaster, Kontaktperson Värdegrund, tf Sekreterare
Anna Norén
Hosjöstrand 60
791 47 FALUN
Tel mob: 070-678 22 83, endast vardagar efter kl 18 eller helger
Mail: ordforande@breton.se  webmaster@breton.se  sekreterare@breton.se  vardegrund@breton.se

Vice ordf, Jaktprovsansvarig
Isabelle Bergqvist
Näs-Bärsta 73
755 91 Uppsala
Mobil: 070-558 85 87 endast vardagar efter kl 20 eller helger
Mail:  jaktprov@breton.se

Styrelseledamot, Bitr Jaktprovsansvarig, Kontaktperson Värdegrund
Per-Ivar Norell
Vretgatan 15
903 44 Umeå
Tel: 0702-24 94 17
Mail: jaktrprov@breton.se   vardegrund@breton.se

Styrelseledamot, Regionombud  i Mälardalen/Värmland, Västmanland och Närke
Peter Engelbrektsson
Gettjärn 228
686 93 Sunne
Telefon: 070-526 11 93 
Mail: MalVarmlVastm@breton.se

Styrelseledamot, Ansvarig Profilprodukter, Marknad & Sponsring
Nicklas Nyman
Släggvägen 16
744 51 Morgongåva
Tel: 070-510 81 33
Mail: marknad@breton.se

Styrelseledamot, Domaransvarig
Erling Vikman
Bjurträsk 170
935 93 Norsjö
Tel: 070-383 86 57
Mail: erling.vikman@gmail.com

Styrelseledamot, Marknadskommitté och Apportkommitté
Jonas Holmgren
Bangatan 27
981 40 Kiruna
Tel: 070-621 49 16
Mail: marknad@breton.se   apport@breton.se 

Styrelsesuppleant,
Materialansvarig, Medlemsutskick, Marknadskommité
Sangita Jonsson

HULJEN 338
864 96 Stöde
Tel: 0709 21 61 20
Mail: marknad@breton.se  Vasternorrland@breton.se

Styrelsesuppleant, Utställningsansvarig, Regionombud Norrbotten Norra
Emilia Gustafsson
Barrvägen 24                         
983 34 Malmberget
Tel:073-813 21 00
Mail: utstallning@breton.se   NorrbottenNorra@breton.se


Utanför styrelsen följande funktionärer:

KassörAnders Ylén Dedorsson
kassor@breton.se

Webmaster (Redaktör och publicering)Kjell Lundberg 
Webmaster (Administration): Anna Norén 
Gemensam mail-adress: webmaster@breton.se

SKF-representantKjell Lundberg.  Övriga styrelsemedlemmar i SKFs styrelse är även suppleant Paul Lundblad samt ledamoten Magnus Löfgren

Redaktör BretonbladetBirgitta Rådman
bretonbladet@breton.se

JaktprovskommittéIsabelle Bergkvist och Per-Ivar Norell
Jaktprovsadministratör: Malin Isaksson 
Gemensam mailadress: jaktprov@breton.se

UtställningsansvarigEmilia Gustafsson
utstallning@breton.se 

AvelskommittéJohanna Olofsson (sammankallande)  Lennart Berglund samt Paul Lundblad.
Gemensam mailadress: avel@breton.se

Ansvarig för kontakt med regionombuden: Peter Nilsson

Apportkommitté: Mats Ridderheim (Sammankallande), Rickard Hubinette, Jonas Holmgren.
Gemensam mailadress: apport@breton.se 

Marknadsföringskommitté: Nicklas Nyman (sammankallande), Sangita Jonsson, Jonas Holmgren
Gemensam mail-adress: marknad@breton.se 

Kontaktpersoner Värdegrund (trakasserier, kränkning, våld mm): Anna Norén och Per-Ivar Norell
Gemensam mail-adress: vardegrund@breton.se

 

Valberedning: VAKANT (samankallande) , Ingvar Johansson samt Magnus Löfgren

Kontakta oss gärna om du har några frågor om rasen eller klubben
info@breton.se

Svensk Bretonklubb
c/o Anna Norén
Hosjöstrand 60
791 47 FALUN

Back To Top