skip to Main Content

Träning Gålö, Haninge 22 sept

TRÄNING PÅ GÅLÖ 22 SEPTEMBER

 Region Mälardalen-Värmland-Västmanland-Närke bjuder in till träning på Gålö jaktgård.

 Jägareförbundet arrenderar mark på Gålö av Skärgårdsstiftelsen. Gålö ligger i Haninge kommun ca två och en halv mil från centrala Stockholm. På senhösten och vintern genomförs jakt efter älg, rådjur, hare, gäss och sjöfågel samt även olika typer av viltvård och fältfågelverksamhet. Biotopen på Gålö består omväxlande av skog och öppen mark. 

Fältfågelverksamheten på Gålö jaktgård syftar till att skapa träningstillfällen för stående fågelhundar. Det finns en blygsam stam av vilda fasaner men varje år sätts det ut ca 600 fasaner och 100 rapphöns. Marken består av en hel del stubb, ek- och slånbackar samt vass som är fasanernas favorittillhåll.

Vi lägger upp dagen efter väder och vind och lite beroenden på hur flygfärdiga rapphönsen är och hur pass erfarna de deltagande hundarna är. Tidigare i veckan flög rapphönsen mycket bra. Vi börjar kl. 9:00 och delar in oss i två grupper varefter vi går igenom marken och turas om att släppa hundarna. Det är goda möjligheter till fågeltagningar. GPS eller beeper är bra att ha i vassarna. Till lunch äter vi kolbullar vid kolmilan vid Noors Täppa och avnjuter lite folkmusik av Stockholms spelmansgille. Efter lunch tar vi ut rapphöns ur återfångstburen och kör lite uppflogsträning. Räknar med att avsluta kl. 16:00. Kostnaden är 500 kr per deltagare vilket betalas kontant på plats eller via swish. Vi kommer söka bidrag från klubben så eventuellt återbetalas avgiften (eller del av). Totalt finns 8 platser så det är först till kvarn som gäller.

Anmälan görs via mail till eric.lind@trafego.se

Väl mött!

Mvh/Eric Lind

Back To Top