skip to Main Content

Uttagning till VM i Serbien

VM för kontinentala fågelhundar äger rum i Serbien i oktober 2019. Uttagning sker på Långtora individuellt i form av ett CACIT prov. Senaste anmälningsdag 2019-09-01. Vidare info här

Back To Top