skip to Main Content

Regionombud – Skåne/Blekinge/Halland
Björn Thunell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Thunell
Hövadsvägen 49
24760 Veberöd
Mobil: 0703-142638
E-post: bjorn@thunell.se

Hej!

Jag kommer från Skånes sydligare del och bor numera på Romeleåsen utanför Lund. Familjen består av fru, två ungdomar och tre hundar. Hundarna är två bretoner och en jaktlabrador.

Jagar gör jag i någon form i princip hela året. Bäst är naturligtvis småviltjakt och då helst ripjakten på hösten. Hundarna är ofta med som ett naturligt inslag i jakten. Min första Breton lyckades på något vis lära sig hela spektrat, från att skälla gråfågel i talltoppar till att ställa dovhjortar på pyrschjakt. Smått fantastiskt, eftersom jag själv inte kunde någonting alls om stående hundar när jag fick henne 2008 (eller kanske är det tack vare det). Semester tillbringar jag gärna i fjällen och i år har jag haft extra mycket tur och hittills lyckats tillbringa 5 av 6 semesterveckor på fjället.

Min första hund var en jaktlabrador som jag skaffade för att kunna uppfylla ett av de viktigaste etiska kraven för jakten, nämligen att kunna få hem påskjutet vilt. Med det arvet är och förblir apportering och eftersök en viktig del för mig av vad en jakthund måste kunna. Jag kommer därför att verka för att våra duktiga hundar blir ordentligt skolade i detta och min önskan är att kraven för apportering vid jaktprov i Sverige ökar för vår ras. Bretonen kan ju bli en utmärkt apportör och min åsikt är att vi bör värna om anlag för eftersöksarbetet, likväl som fältarbetet, vid aveln.

Anledningen till att jag har just Breton är naturligtvis för att det är en mycket trevlig och social hund, men från början föll valet på rasen sig av att jag vuxit upp med den, eftersom min morfar grundade klubben.

Min förhoppning är att klubben och rasen på sikt skall växa även i landets sydligaste del. Detta borde vara fullt möjligt, eftersom Skåne biotopmässigt till viss del borde kunna jämföras med vårt grannland Danmark, där Breton som ras är en relativt välanvänd och populär mångsidig jakthund.

Har du frågor eller funderingar så kontakta mig gärna!

Hälsningar,

Björn

 

Back To Top