skip to Main Content

Ingvar Johansson
Regionombud Västerbotten Södra, medlem av valberedningen.

Ingvar Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Johansson
Åskiljeby 105
920 51 Gunnarn
Mobil: 0702-618072
Mail: bjorkasgard@brinet.nu

1958 (då jag föddes) vaknade mitt intresse för vår vilda natur. Sedan dess har mitt liv innehållit mycket jakt, fiske och natur. De olika arbeten/utbildningar som jag har haft under mitt vuxna liv har av ”naturliga skäl” inriktats mot skogsvårdsarbeten, arbetsledning med bestånds -vård, bygg och anläggningsarbete inom vilt- faunavård, viltinventering, jaktbevakning, rådjurs- lodjurs och tjäderforskning, inmobilisering, samt jaktledning.

 Under 2009 påbörjade jag en anställning som lärare på Naturbruksprogrammet i Lycksele med inriktning mot jakt och fiske utbildning. Vilket jag inte kunde drömma om i min vildaste fantasi att bli lärare! Då mina första minnen från skoltiden var jobbiga måsten, där jag ofta försvann i mina egna tankar om hundar och olika jaktformer som jag skulle syssla med när jag blev stor. Och som slutligen ledde mig in i träskällarjaktens tjusning med både Norrbottenspets och Finnspets. Därefter kom hundarna och jaktformerna på löpande band, stövarjakten med Schiller och Foxterrier. Rådjursjakt med Drever och Beagle, älgjakten med alla förkommande spetsar, Gråhund, Lajka, Hälleforshund och  Jämthund.  Under några år drev jag och min familj anlagstest för spetshundar på vildsvin i hägn, samt stadgeträning för stående fågelhundar.

Jakt över stående fågelhund kom först i ett senare skede och var den jaktform som jag upplevde som den mest krävande av alla jaktformer, en utmaning som helt överträffar all annan jakt jag upplevt. För att få till en fullgod jakthund krävs både ledarskap och förmåga att förmedla kraven till hunden på ett helt annorlunda sätt än att bara släppa hunden lös i skogen och vänta på de nedärvda jaktliga egenskaperna som exempel spetshundarna har.

 Min familj, består av en mycket förstående hustru och tre nästan vuxna barn, hundarna Suhlegan Kelly och unghunden Splitrivers Acqua. Acqua är min första hund från vår uppfödning av stående fågelhund. Vi bor och verkar i Lycksele, 5 mil från vårt favorittillhåll nämligen stugan i Åskiljeby.  Här har jag mitt senaste projekt; vilket är att iordningställa  åkermark med biotopförbättringar avsett för rapphöns och fasaner samt dressyrträning av stående fågelhund.

 Mitt hundintresse har genom åren gett mig en bred insyn i hur hundar fungerar inom olika jaktformer med dess svårigheter och utmaningar. Jag skulle säga att den absolut största utmaningen är jakt över stående fågelhund och trevligaste jaktformen som jag upplevt och då givetvis med en Breton vid min sida.

Mvh. Ingvar

Back To Top