skip to Main Content

Bli medlem i Svensk Bretonklubb

Almkullens Bess

Alla är välkomna som medlemmar i Svensk Bretonklubb! Gör enligt nedan för att bli medlem.

Nya medlemmar:

  1. Registrera dig på vårt web-formulär. Efter registrering kommer du få ett mail inom ca 30 min med medlems nummer. Spara detta mail för det är ditt medlemskort. Skulle du tappa bort det, hör av dig så skickar vi ett nytt.
  2. Om bekräftelsemail inte kommer fram till dig, kan det vara ditt Spamfilter som tagit bort det. Titta i din Skräpkorg. Du kan även ha skrivit fel mail-adress till oss. Hittar du inget bekräftelsemail, hör av dig till medlemsansvarig@breton.se så hjälper vi dig!
  3. Du kommer få en Faktura per mail med OCR-nr som du ska använda vid betalning av Medlemsavgiften. Registreringen blir giltig, först när du även betalat in Medlemsavgiften. Inom ett par veckor efter du betalat kommer du få ett mail med Medlemsbevis som bekräftelsepå din betalning. 

Medlemsavgiften är 350 kr/år och 100 kr/år per Familjemedlem.

Om du skulle ha problem med web-anmälan kontakta medlemsansvarig@breton.se så får du hjälp!

Du som var medlem 2019 eller tidigare:

  • Bretonklubben skickar ut  Faktura per mail i januari till alla gamla Medlemmar med OCR-nr.
  • Vid inbetalning ska ENBART siffrorna i aktuellt OCR-nr anges.
  • Betala INTE in Medlemsavgiften före du fått denna Faktura.
  •  Inom ett par veckor efter betalning, kommer du få ett mail med Medlemsbevis som innehåller ditt medlems nr och de adressuppgifter Bretonklubben har om dig. Spar detta för det är ditt medlemskort.
  • Om adressuppgifterna inte stämmer, ber vi dig skicka rätta uppgifter till medlemsansvarig@breton.se.
  • Om du inte fått ett mail Faktura på Medlemsavgift, kan det ha hamnat i din Skräppost eller så har vi fel mail-adress till dig. Vi ber dig då skicka mail medlemsansvarig@breton.se till med dina uppgifter: Namn, Adress, Telefon.
  • Efter att du fått fakturan: Om du vill betala med SWISH, kan du enkelt scanna in nedan QR-kod för att få Bretonklubbens SWISH nr

Om bekräftelsemail inte kommer fram till dig, kan det vara ditt Spamfilter som tagit bort det. Titta i din Skräpkorg. Du kan även ha skrivit fel mail-adress till oss. Hittar du inget bekräftelsemail, hör av dig till medlemsansvarig@breton.se så hjälper vi dig!

Bretonklubben är en liten förening med en medlemsmassa på fn drygt 400 personer.

Fördelarna med att vara medlem i vår klubb är många.  Du får klubbens egen tidning som utkommer med 4 nr årligen. Vi är aktiv på många fronter, med många lokala arrangemang av olika slag, där Du som medlem är varmt välkommen. I första hand arrangeras dessa i regi av våra regionombud.

Aktiviteterna har som målsättning att lägga grunden för en lyckad hundhållning bland föreningens medlemmar. Detta till fördel för den enskilda ägare, rasens positiva utveckling i vårt land och för klubbens fortsatta satsningar och verksamheter.

Dessutom arrangeras ett stort antal jaktprov där Du har möjlighet att visa upp och få Din hund kvalitetsbedömd av erfarna och duktiga domare.

Medlemmar kan annonsera valpkullar på breton.se. Om behov uppstår kan man också annonsera en hund för omplacering.

Som medlem är man också välkommen att aktivt vara med att driva förändringar och förbättringar till rasens och klubbens bästa.

Vi hoppas att Du vill vara med och stödja arbetet med främjandet av en sympatisk, trevlig, och utomordentlig duktig ras – bretonen, och ser emot Ditt ekonomiska bidrag. Som ny medlem får du klubbens nya och spännande Välkomst-kit!

Nya medlemmar som betalar in medlemsavgift efter 1 okt får även ett medlemskap till nästkommande år. 

Vill Du veta mer om klubben, kontakta ditt närmaste Regionombud eller någon i Styrelsen!

Välkommen till Svensk Bretonklubb!

Back To Top