skip to Main Content

Styrelse och Funktionärer utom styrelsen

Klimpfjäll topp Kira o Gnista-2

Ordförande, Webmaster, Kontaktperson Värdegrund, tf Sekreterare
Anna Norén
Hosjöstrand 60
791 47 FALUN
Tel mob: 070-678 22 83, endast vardagar efter kl 18 eller helger
Mail: ordforande@breton.se  webmaster@breton.se  sekreterare@breton.se  vardegrund@breton.se

Vice ordf, Jaktprovsansvarig
Isabelle Bergqvist
Näs-Bärsta 73
755 91 Uppsala
Mobil: 070-558 85 87 endast vardagar efter kl 20 eller helger
Mail:  jaktprov@breton.se

Styrelseledamot, Bitr Jaktprovsansvarig, Kontaktperson Värdegrund
Per-Ivar Norell
Vretgatan 15
903 44 Umeå
Tel: 0702-24 94 17
Mail: jaktrprov@breton.se   vardegrund@breton.se

Styrelseledamot, Kassör
Anders Dedorsson Ylén
MÖLNERUD HAGALUND 1
671 94 BRUNSKOG
Tel: 072-213 62 74
Mail: kassor@breton.se 

Styrelseledamot, Ansvarig Profilprodukter, Marknad & Sponsring
Nicklas Nyman
Släggvägen 16
744 51 Morgongåva
Tel: 070-510 81 33
Mail: marknad@breton.se

Styrelseledamot, Domaransvarig
Erling Vikman
Bjurträsk 170
935 93 Norsjö
Tel: 070-383 86 57
Mail: erling.vikman@gmail.com

Styrelseledamot, Utställningsansvarig, Regionombud Norrbotten Norra
Emilia Gustafsson
Barrvägen 24
983 34 Malmberget
Tel:073-813 21 00
Mail: utstallning@breton.se   NorrbottenNorra@breton.se 

Styrelsesuppleant
Maria Hörnlund
Näset 11
912 92 Vilhelmina
Tel: 073-180 35 47
Mail: maria.hornlund@hotmail.com

Styrelsesuppleant,
Materialansvarig, Medlemsutskick, Marknadskommité
Sangita Jonsson

HULJEN 338
864 96 Stöde
Tel: 0709 21 61 20
Mail: marknad@breton.se  Vasternorrland@breton.se

Utanför styrelsen följande funktionärer:

Sekreterare: Malin Isaksson sekreterare@breton.se 

Webmaster (Redaktör och publicering)Kjell Lundberg
Webmaster (Administration): Anna Norén 
Gemensam mail-adress: webmaster@breton.se

SKF-representant: Mats Ågren.  Övriga styrelsemedlemmar i SKFs styrelse är även Magnus Löfgren

Redaktör Bretonbladet: Birgitta Rådman
bretonbladet@breton.se

JaktprovskommittéIsabelle Bergkvist och Per-Ivar Norell
Gemensam mailadress: jaktprov@breton.se

Avelskommitté: Johanna Olofsson (sammankallande)  Lennart Berglund samt Paul Lundblad.
Gemensam mailadress: avel@breton.se

Ansvarig för kontakt med regionombuden: Peter Nilsson
Kontaktuppgifter till alla Regionombud finns HÄR

Apportkommitté: Mats Ryderheim (Sammankallande) och Rickard Hubinette.
Gemensam mailadress: apport@breton.se

Marknadsföringskommitté: Nicklas Nyman (sammankallande), Sangita Jonsson och Anders Brohäll
Gemensam mail-adress: marknad@breton.se

Kontaktpersoner Värdegrund (trakasserier, kränkning, våld mm): Anna Norén och Per-Ivar Norell
Gemensam mail-adress: vardegrund@breton.se

Revisorer: Tomas Borg och Lennart Berglund
Revisorsuppleanter: Bengt Eklund och Maja Johansson

Valberedning: Rosie Fränneby (samankallande), Peter Engelbrektsson samt Magnus Löfgren

Kontakta oss gärna om du har några frågor om rasen eller klubben
info@breton.se

Svensk Bretonklubb
c/o Anna Norén
Hosjöstrand 60
791 47 FALUN

Back To Top