skip to Main Content

Styrelse

Anna Norén

Ordförande, Webmaster, Kontaktperson Värdegrund
Anna Norén
Hosjöstrand 60
791 47 FALUN
Tel mob: 070-678 22 83, endast vardagar efter kl 18 eller helger
Mail: ordforande@breton.se webmaster@breton.se 

Vice ordf, Jaktprovsansvarig
Isabelle Bergqvist
Näs-Bärsta 73
755 91 Uppsala
Mobil: 070-558 85 87 endast vardagar efter kl 20 eller helger
Mail:  jaktprov@breton.se

Styrelseledamot, Bitr Jaktprovsansvarig, Kontaktperson Värdegrund
Per-Ivar Norell
Vretgatan 15
903 44 Umeå
Tel: 0702-24 94 17
Mail: jaktrprov@breton.se

 

Styrelseledamot, bitr Jaktprovsansvarig för södra Sverige. Regionombud  i Mälardalen/Värmland, Västmanland och Närke

Peter Engelbrektsson
Gettjärn 228
686 93 Sunne
Telefon: 070-5261193 
Mail: vnaskennel@gmail.com

 

Styrelseledamot, Bitr Jaktprovsansvarig för Norra Sverige
Hans Bergström
Hissjö 110
905 91 Umeå
Tel: 0703-22 07 70
Mail: hansbergstrom@pvforetagen.se

Styrelseledamot, Profilproduktsansvarig, Sponsring
Nicklas Nyman
Släggvägen 16
744 51 Morgongåva
Tel: 070-510 81 33
mail: nicklas.nyman@outlook.com

Erling Vikman Styrelseledamot, Domaransvarig
Bjurträsk 170
935 93 Norsjö
Tel: 070-383 86 57
Mail:erling.vikman@gmail.com

Sangita Jonsson Styrelsesuppleant,
Materialansvarig, Medlemsutskick, Sponsring

HULJEN 338
864 96 Stöde
Tel: 0709 21 61 20
Mail: gitanil81@gmail.com

På Årsmötet i Älvkarleby invaldes även Jonas Holmgren som Styrelseledamot. Jonas har en TimeOut från funktionärsuppdrag i Bretonklubben av personliga skäl. Tillsvidare har suppleanten Nicklas Nyman gått in som ordinarie. 

 

Utanför styrelsen följande funktionärer:

Kassör: Lennart Berglund
Sekreterare: Birgitta Rådman

Webmaster (Redaktör och publicering)Kjell Lundberg 
Webmaster (Administration): Anna Norén


SKF-representant: Kjell Lundberg.  Övriga styrelsemedlemmar i SKFs styrelse är även suppleant Paul Lundblad samt ledamoten Magnus Löfgren

Redaktör Bretonbladet: Birgitta Rådman 

JaktprovskommittéIsabelle Bergkvist och Per-Ivar Norell
Jaktprovsadministratör: Malin Isaksson 
Gemensam mailadress: jaktprov@breton.se

Utställningsansvarig: Fn vakant utstallning@breton.se (kommer fram till styrelsen)

Avelskommitté: Johanna Olofsson,  Lennart Berglund samt Paul Lundblad. Gemensam mailadress: avel@breton.se

Kontaktpersoner Värdegrund (trakasserier, kränkning, våld mm): Anna Norén och Per-Ivar Norell

Ansvarig för kontakt med regionombuden: Peter Nilsson

ValberedningBirgitta Rådman (sammankallande) , Ingvar Johansson samt Magnus Löfgren

Kontakta oss gärna om du har några frågor om rasen eller klubben
info@breton.se

Svensk Bretonklubb
c/o Birgitta Rådman

Back To Top