skip to Main Content

Svenska Bretonhannar
som uppfyller
SBnK:s regler för god avel – Kategori 1

  • Tikägaren/Hanhundsägaren får själva ansvara för att alla SKK:s regler för avel är uppfyllda
  • Hanen ska ha HD: A eller HD: B
  • Hanen ska ha erövrat minst ett 2:a pris i Unghundsklass/Öppenklass på jaktprov
  • Hanen ska ha uppnått minst ” Very Good” på utställning  i jaktklass eller öppenklass.

Hanen stryks från listan vid ca 10 års ålder
Om din hanhund saknas på listan eller om något annat är felaktigt så meddela avelsrådet avel@breton.se

Norsk hanhundslista  obs tryck på fliken avlshanner!
Dansk hanhundslista

Svensk hanhundslista

Namn HD/HQ utst. jaktprov Färg Svans? kull/ valpar född
Ajakawis Bossen A/0,94 Exc 1 Ökl Fält
2 Ekl Fjäll
VL AS 0 2015
Almkullens Castro B Exc. 1 Ukl
2 Ökl Fält
VSO svans 0 2013
Almkullens Eros B Exc. 1 HP Ukl Fält VS svans 2/10 2014
Almkullens Gideon A/1,0 Exc.
Cert
1 Ukl Fält VS svans 2/17
1/N
2016
Crilos D Sigfrid A/0,98 Exc.
Cert
1 Ökl Fjäll VO svans 3/17 2014
Eia B/0,98 Exc.
Cert
1 Ukl Skog VS AS 1/4 2011
Eirams Haina Harry
A/0,97 Exc.
CK
2 Ökl VL AS 0 2016
Eirams Otrolige Origo A VG 2 Ökl VO svans 1/9 2010
Eirams Pigge Primus B/0,91 Exc.
Certx3
2 Ukl 3 Ökl VO svans 2/15
2/Finl.
2009
Gribskoven’s Sleipner A/0,96 SE UCH 1 Ukl 1 Ökl Fjäll VS Kup 3/20 2014
Jerpsetra’s A-Spiro
A/1,01 VG 1 Ökl VO svans 2/14 2015
Lill-Gemons Mac-Nevis B/0,99 Exc. SE JCH VO svans 1/5
1/N
2010
Mizoras Disco A/0,97 VG 2 Ekl VO svans 0 2012
Nelson A/0,98 Exc.
Cert
2 Ukl VO svans 2/13 2014
Pålamalmens Kingen A/0,98 Exc.
Cert
2 Ökl VS AS 1/5 2014
Red Garlic’s Klimp B 2 SE JCh fä (fj) VS ST 0 2008
Ripvidets g-neo A/0,98 VG 1 Ukl Fjäll VO AS 0 2012
SA Traste A/0,99 SE UCh 2 Ekl VO svans 3/13
5/29 N
2009
Smedgattu Rozzy B Exc.
CertX2
1 Ukl 2 Ökl Fält VS ST 0 2014
Strömforsens Kace B/0,97 VG 1 Ukl 2 ökl Fjäll VS svans 1/4 2014
Strömforsens Kolt B/0,94 VG 1 Ukl Fält VS svans 0 2014
Suhlegan Jagger B/0,99 Exc.
Cert
2 Ekl Fjäll 1VK Fält VO svans 3/24 2013
Synnermoen’s Jack B VG 1 Ekl Fjäll VO svans 2/11 2013
Tiellas CK Molle B/0,94 Exc. 2 Ökl Skog VS svans 3/13 2013
Tromsörypa’s TA Sigge B/0,96 Exc.
2 Cert
1 Ukl VS svans 2/9
1/8 N
2011
Vistasdalens Boss A/1,01 Exc.
Cert
2 Ökl Fjäll VO svans 1/3 2015

Utst.=Utställning
Exc.=Excellent
VG=Very Good
SE UCH=Svensk utställningschampion
VS=Vit/Svart
VO=Vit/Orange
VSO=Vit/svart/orange=svart tricolor
KUP=Kuperad
AS=Avsaknad av svans
ST=Stubbsvans
N=Norge

Back To Top