Meny

Svenska Bretonhannar
som uppfyller
SBnK:s regler för god avel – Kategori 1

  • Tikägaren/Hanhundsägaren får själva ansvara för att alla SKK:s regler för avel är uppfyllda
  • Hanen ska ha HD: A eller HD: B
  • Hanen ska ha erövrat minst ett 2:a pris i Unghundsklass/Öppenklass på jaktprov
  • Hanen ska ha uppnått minst ” Very Good” på utställning som vuxen (24 mån)

Hanen stryks från listan vid ca 10 års ålder
Om din hanhund saknas på listan eller om något annat är felaktigt så meddela avelsrådet avel@breton.se

Norsk hanhundslista  obs tryck på fliken avlshanner!
Dansk hanhundslista

Svensk hanhundslista

Namn HD/HQ utst. jaktprov Färg Svans? kull/ valpar född
Ajakawis Bossen A/0,94 VG 1 Ukl Fjäll
2 Ökl
VL AS 0 2015
Almkullens Castro B Exc. 1 Ukl
2 Ökl Fält
VSO svans 0 2013
Almkullens Eros B Exc. 1 HP Ukl Fält VS svans 2/10 2014
Crilos D Sigfrid A/0,98 Exc.
Cert
1 Ökl Fjäll VO svans 3/17 2014
Eia B/0,98 Exc.
Cert
1 Ukl Skog VS AS 1/4 2011
Eirams Otrolige Origo A VG 2 Ökl VO svans 1/9 2010
Eirams Pigge Primus B/0,91 Exc.
Certx3
2 Ukl 3 Ökl VO svans 2/15
2/Finl.
2009
Gribskoven’s Sleipner A/0,96 SE UCH 1 Ukl 1 Ökl Fjäll VS Kup 2/11 2014
Lill-Gemons Mac-Nevis B/0,99 Exc. SE JCH VO svans 1/5
1/N
2010
Mizoras Disco A/0,97 VG 2 Ekl VO svans 0 2012
Nelson A/0,98 Exc.
Cert
2 Ukl VO svans 0 2014
Pålamalmens Kingen A/0,98 Exc.
Cert
2 Ökl VS AS 1/5 2014
Red Garlic’s Klimp B 2 SE JCh fä (fj) VS ST 0 2008
Ripvidets g-neo A/0,98 VG 1 Ukl Fjäll VO AS 0 2012
SA Traste A/0,99 SE UCh 2 Ekl VO svans 2/9
5/29 N
2009
Smedgattu Rozzy B Exc.
CertX2
1 Ukl 2 Ökl Fält VS ST 0 2014
Strömforsens Kace B/0,97 VG 1 Ukl 2 ökl Fjäll VS svans 1/4 2014
Strömforsens Kolt B/0,94 VG 1 Ukl Fält VS svans 0 2014
Suhlegan Jagger B/0,99 Exc.
Cert
2 Ekl Fjäll 1VK Fält VO svans 2/16 2013
Synnermoen’s Jack B VG 1 Ekl Fjäll VO svans 1/5 2013
Tiellas CK Molle B/0,94 Exc. 2 Ökl Skog VS svans 3/13 2013
Tromsörypa’s TA Sigge B/0,96 Exc.
2 Cert
1 Ukl VS svans 2/9
1/8 N
2011
Vistasdalens Boss A/1,01 VG 2 Ökl Fjäll VO svans 1/3 2015

Utst.=Utställning
Exc.=Excellent
VG=Very Good
SE UCH=Svensk utställningschampion
VS=Vit/Svart
VO=Vit/Orange
VSO=Vit/svart/orange=svart tricolor
KUP=Kuperad
AS=Avsaknad av svans
ST=Stubbsvans
N=Norge