skip to Main Content

Breton – Retriever?

Nedan är en debattartikel som vi fått från Mats Ryderheim. Det tackar vi för! Artikeln finns även i Bretonbladet.

Mats vill få igång en diskussion om vi i Bretonklubben ska öka apporteringskraven på våra Jaktprov. Vad tycker du? Om du är inloggad på breton.se kan du skriva dina synpunkter längst ned på denna sida. Saknar du inloggning till breton.se? Skicka mail till webmaster@breton.se så fixar vi det. Eller också kan du skriva dina synpunkter på vår Facebook-sida eller mail:a dina synpunkter till webmaster@breton.se så lägger vi ut dem. 

Breton retriever

   Den här artikeln syftar inte till att föreslå avel mellan bretons och labradorer. Den har ett helt annat syfte, nämligen att föreslå att vi inom Bretonklubben diskuterar hur vi kan vidareutveckla kvaliteten på vår härliga jakthund.

En kort historiebeskrivning – jag var med på den tiden (några år in på 90-talet) då den nytillträdda styrelsen med huvudsäte i Norrland deltog i arbetet med att bilda SKF. Samtidigt blev det aktuellt att ta fram jaktprovsregler för bretons i Sverige. Den gamla styrelsen, vilken hade haft huvudsäte i Skåne, försökte då få gehör för att de nya reglerna skulle innefatta större krav på apport än bara kastapport eller apport av fälld fågel. Men så blev det inte. Så här i efterhand kan jag konstatera att det förmodligen var rätt beslut eftersom utmaningen då var att få fler bretons att ställa upp på jaktprov. Vilket ju också skedde.

   När jag efter en kort paus (drygt 15 år) återknöt kontakten med klubben i samband med jubileet för 5 år sedan, kunde jag glatt konstatera att mycket positivt hänt med rasen. Exteriören är idag betydligt bättre och jämnare än förr. De jaktliga egenskaperna likaså. Många bretonägare deltar numera på klubbens jaktprov. På 80-talet och i början av 90-talet kunde vi bara drömma om jaktprov i egen regi. När jag idag läser kalendariet för hösten prov, kan jag bara utbrista ”Wow!”. Här ska givetvis både tidigare och befintliga styrelse ha en stor eloge. Men också uppfödare, ja alla som jobbar för att utveckla bretons i Sverige.

   Åter till rubriken. Vad vill jag signalera med den? Jo, jag tycker det är dags nu att i våra jaktprovsregler ställa högre krav på en breton när det gäller arbetet efter skott. Vi vet alla vad lagen säger om tillgång till eftersökshund vid jakt. Samtidigt har vi som jagar ”allmänhetens ögon” på oss att vi sköter oss. Det jagas över bretons i hela vårt avlånga land. Min erfarenhet säger mig att det måste vara lika viktigt att på jakt såväl på fjällen och i skogarna i norr, som på stubbarna söderöver, ha tillgång till en effektiv hund för arbetet efter skott. Är vi överens om det, måste våra jaktprovsregler också kräva det!

   Som skåning är jag med all säkerhet influerad av mångåriga kontakter med vännerna i Dansk Breton Klubb. Även om man här har bestämt att bretons tävlar med de engelska raserna på fältproven, ha alla stående raser krav på att vid särskilda apporteringsprov visa sin kvalitet. Danska klubben har dessutom gått vidare och tagit fram kriterier för ett svårare apporteringsprov enbart för bretons.

   Vad skulle då mitt förslag kunna utmynna i? I befintliga jaktprovsregler för SKF finns kriterierna för ”apporteringsruta” klargjorda. Enda problemet som jag ser här är att det inte finns något moment med apport i vatten. Det skulle givetvis ”lätt” kunna läggas till. Återstår då att bestämma om godkänd apporteringsruta ska vara krav för deltagande i ökl eller i ekl…

   En annan modell skulle kunna vara att ta hem de danska reglerna. Deras apporteringsprov A innebär i korthet apport av två uppkastade duvor med skott (ca 50 m), apport av utlagd kanin osedd av hunden (ca 40 m), och apport av en fågel på öppet vatten. Kaninen skulle kunna ersättas av en fågel, där tillgången på kanin saknas.    

   Vad skulle då detta innebära för bretons i Sverige? Jo, givetvis att, kanske inte alla bretonägare, men åtminstone de som deltar eller avser delta på jaktprov skulle börja träna sin hund med syfte att på sikt klara ett godkänt betyg på klubbens apporteringsprov.

   Peps Persson sjöng en gång ”Vad fan är hög standard?”  Ett genomfört förslag enligt ovan eller något ditåt, skulle självfallet bli svaret…

   Min förhoppning är att tankarna ovan leder till en bra och utvecklande diskussion inom klubben. Varför inte bl a på klubbens FB sida? Men också att styrelsen inte omgående stänger dörren genom att signalera ”Inte aktuellt”. Bretons i Sverige har kommit en bra bit på väg. Vi firar ett 50 – års jubileum om några år. Bra läge för att lyfta kvaliteten ytterligare!

Skånehälsningar,

Mats Ryderheim

Malmö

Back To Top