skip to Main Content

Juninumret av Bretonbladet är till stor del ägnat åt frågan om apport och hur vi kan hantera apporteringen i samband med våra jaktprov. Styrelsen har uppdragit åt en apportkommitté att komma med idéer och här finns en länk till deras förslag om apporttest. 

Tors Riva – vinnare i apporteringstävlingen
Back To Top