skip to Main Content
Ajakawis Bossen 2:a Pris

Ajakawis Bossen 2:a pris

Ajakawis Bossen fick ett 2:a pris UKL på Långtora 30 okt.

Bretonklubben gratulerar! 

Robban Bossen o Kingen

Back To Top