skip to Main Content

Webanmälan till Jaktprov Tossåsen 12-13 mars

Fyll i formuläret nedan för anmälan till Tossåsen senast 12 febr.

Betala anmälningsavgiften senast 12 febr till Bretonklubbens Plusgiro 49 01 56-7, 400 kr per hund och dag. Ange ”Tossåsen prov” och ditt namn som meddelande.

För betalningar från utlandet gäller: IBAN SE67 9500 0099 6042 0490 1567 BIC/SWIFT NDEASESS

Alla raser från SKF är välkomna på prov arrangerade av Svensk Bretonklubb och kan använda nedanstående webanmälan eller maila anmälningsblanketten till aktuell provledaren.

För att få delta måste du ha betalat medlemsavgift till Svensk Bretonklubb eller annan SKF-klubb. Även föraren, om annan än ägaren, måste vara medlem i en SKF-klubb. Klicka här för att komma till Bretonklubbens nya medlemsregistrering via web-sidan.  Provregler

 

 

Back To Top