skip to Main Content

Apportkommittén

Vid styrelsemötet den 14 juni togs beslut om att ge vår apportkommitté uppdraget att utreda för- och nackdelar med ett apportbevis för bretoner. I uppdraget ingår också att föreslå hur ett sådant skulle kunna fungera. Kommittén kommer nu omgående att starta upp sitt arbete, och under utredningens gång ta de kontakter den behöver. Utredningen ska presenteras för styrelsen senast den 31 januari 2023.

Hälsningar

Mats Ryderheim

 

Back To Top