skip to Main Content

Du har valt att avbryta din betalning via kreditkort eller PayPal.

Om din anmälan/registrering ska vara giltig, måste du istället betala beloppet till Svensk Bretonklubbs Plusgiro 49 01 56-7 inom två dagar.

Glöm inte att ange ditt namn och vad din betalning gäller (t ex anmälan till xxxx-provet, medlemsavgift)

Back To Top