skip to Main Content

Bok om hundavel i teori och praktik

Nu har SKKs nya bok Hundavel  kommit!

Boken är tänkt att ge uppfödare en bättre förståelse för genetikens grunder, så att de ska kunna välja bästa tänkbara föräldradjur till nästa valpkull. Läs mer här och beställ på SKKs websida

Back To Top