skip to Main Content

Breton ökar igen!

Svenska Kennelklubbens registreringsstatistik är även denna gång en trevlig läsning för oss som arbetar för bretonrasens utveckling och spridning.

Det totala antalet registrerade rasrena hundar i Sverige minskade 2013 med 5,4%, en trend som fortsätter från 2012 då minskningen var 1%.

Inom grupp 7 (stående fågelhundar) har trenden varit densamma.  2012 minskade registreringarna med 4,3% och i fjol 2013 var minskningen hela 12,3%.

Både dessa år har antalet registrerade bretoner ökad med drygt 20%.   2013 registrerades det 86 bretoner vilket självklart är nytt rekord.  Vi ökar i popularitet trots en, av allt att döma, krympande totalmarknad. Vi hoppas och tror att denna trend kommer att fortsätta under 2014 också.

Valparna 2013

Back To Top