skip to Main Content

Bretonklubben lägger om sin medlemsadministration

Bretonklubben har de senaste åren fått alltfler medlemmar. Nu har vi cirka 500 medlemmar. Detta är självklart mycket glädjande! 

När medlemsantalet ökar så mycket, så medför det dock att den administrativa skötseln tar allt mera tid och kraft. Från 1 januari 2021 kommer Bretonklubben, som ca 130 andra hundklubbar redan gör, att anlita SKK för hjälp med medlemsadministrationen.

Detta får klubben:

  • Hur många nya medlemmar klubben har fått under en viss period.
  • Fullständig redovisning över inbetalningar genom att endast behöva öppna ett mejl.
  • Ständigt uppdaterad medlemslista tillgänglig för alla funktionärer.
  • Aktuella adresser när det är dags att skicka tidningen till tryckeriet.

Från 1 januari stängs vår egen webbfunktion för anmälan av medlemskap. Det gäller både för de som vill anmäla sig själv och för uppfödare som vill kollektivanmäla valpköpare. En klickbar länk på vår hemsida, Hitta din klubb och bli medlem! (skk.se) kommer att leda fram till SKK där man gör sina val. Länken blir fullt funktionell först den 1 januari men går att bekanta sig med redan nu.

När det gäller förnyelse av medlemskapen inför 2021 kommer SKK att skicka ut brev med räkningar under januari. Inga räkningar när det gäller medlemskap kommer att skickas ut från Bretonklubben. Vi har använt e-post för räkningar men SKK skickar tillsvidare ut räkningarna med papperspost.

SKK kommer att separera medlemmar (350kr) och familjemedlemmar(100kr) genom separata räkningar. Alla kommer framöver att ha ett eget unikt medlemsnummer, till skillnad från nuvarande modell där familjemedlem är registrerad på ”huvudmedlem”.

SKK sköter tillsvidare enbart medlemsregistreringen. När Bretonklubben anordnar jaktprov, utställningar, träningar och andra aktiviteter och skickar ut räkningar för det så fortsätter vi använda E-post.

Back To Top