skip to Main Content

Bretonklubbens Enkät 2023 – Gör Din röst hörd!

Bretonklubben har skickat mail till alla Medlemmar med länk till 2023-års Enkät om Bretonklubben!

Om du är Medlem och inte fått detta mail, har det antingen landat i din Skräpkorg eller också har vi fel mail-adress till dig. Har du inte fått mail:et och önskar svara på Enkäten, skicka ett mail till ordforande@breton.se så får du en länk till Enkäten.

Gör Din röst hörd! Här kommer än länk till 2023 års Enkät gällande vad Du tycker om Bretonklubbens Verksamhet. Enkäten skickas till alla Medlemmar i Svensk Bretonklubb. Enkäten är självklart anonym.

Vi önskar Ditt svar senast 3 nov. Det tar bara ca 5-10 min att svara på Enkäten.

I år har vi valt att ha tre teman:

 • Apport
  • Att medföra en hund som kan finna påskjutet vilt är ett etiskt och lagligt krav vid all fågeljakt
  • Hur kan Bretonklubben inspirera alla att träna mer Apport?
 • Jaktprov
  • Jaktprovens viktigaste syfte är att främja Aveln och därmed en av Bretonklubbens viktigaste verksamheter
  • Hjälp oss med tips, hur vi kan få fler hundar att starta på Jaktprov
 • Avel
  • Breton är en väldigt frisk och sund ras. Bretonklubben vill ändå jobba proaktivt för att ”mota Olle i grind” före problem uppstår.
  • Hur tycker Du att Bretonklubben ska driva Aveln?

Utrymme finns även i Enkäten för helt fria synpunkter och förbättringsförslag.

Sammanställningen av Enkät-svaren kommer redovisas i Bretonbladet och på breton.se. Svaren kommer vara underlag för planering av Svenska Bretonklubbens fortsatta arbete.

Eftersom Enkäten är helt anonym, kan vi inte besvara ev kommentarer och frågor från Enkäten. Om Du önskar en dialog med Bretonklubben, ta kontakt med ordforande@breton.se, någon annan i Bretonstyrelsen eller ditt Regionombud.

Tack för att Du vill hjälpa oss att bli ännu bättre!

Back To Top