skip to Main Content

Bretonklubbens Kommunikation

Svenska Bretonklubbens syfte är att ge medlemmarna möjlighet att delta på jaktprov, utställningar och övriga arrangemang och därmed ge underlag för en bra och sund träning och avel samt en positiv utveckling av rasen.

Bretonklubben tar givetvis avstånd från all form av oönskat beteende, såväl hos hundar som hos människor. Alla ska känna sig trygga vid verksamheter som Bretonklubben ansvarar för. Hela Bretonklubbens Värdegrund finns på breton.se.

Hemsidan (breton.se) och Bretonklubbens Centrala och Regional kommunikation genom social media (Facebook och Instagram) är till för att kommunicera och informera kring Bretonklubbens verksamhet. På sista tiden har det publicerats annan typ av information som många Medlemmar har svårt att förstå vad det har med Bretonklubbens verksamhet att göra.

Vi tar oss därför friheten att ta bort all kommunikation med annat syfte och innehåll än Bretonklubbens verksamhet.

Styrelsen för Svenska Bretonklubben

Back To Top