skip to Main Content

Corona-Restriktioner från SKK

SKKs restriktioner om ALL aktivitet som arrangeras inom Kennelklubben. 

Nedan gäller tills vidare för Bretonklubbens Jaktprov och övriga aktiviteter. 

 • Var vänlig att respektera alla Corona-restriktioner! 
 • Läs mer om alla detaljer på SKKs hemsida/Corona
 • Enligt SKKs regler får max 8 personer delta på en utomhusaktivitet
 • Vilket innebar max 7 hundförare och 1 Domare vid Jaktprov.
 • Inga åskådare är tillåtna!
 • Varje person tar själv ansvar för att minimera smittspridning!
 • Ingen som har minsta förkylningssymptom vår delta vid aktiviteter

Vi ser verkligen fram emot när Pandemin är över! Då är alla åskådare hjärtligt välkomna igen och vi kommer ha trevliga middagar på kvällarna igen! 🙂 

 • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
 • Verksamhet inomhus ska inte genomföras.
 • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
 • OM verksamhet planeras, där färre än åtta personer inklusive funktionärer förväntas närvara gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:
  • Verksamheten ska genomföras utomhus.
  • Följ de allmänna lokala råd som gäller i den region där verksamheten ska genomföras. Allmänna råd – läs vad som gäller i din region
  • Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
  • Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet och de gällande allmänna råden
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär framförallt att ingen person med någon symtom som kan kopplas till Covid-19 ska närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld. Avstånd ska hållas mellan deltagande personer och förutsättningar för god handhygien ska finnas.

Perioden då detta gäller kan komma att förlängas.

Läs restriktionerna i sin helhet på SKKs hemsida

Exteriörbedömning av hund
Från den 1 december 2020 till den 31 mars 2021 riktar sig exteriörbedömningarna till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden.

Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningar kommer att göras. Hundägaren kontaktar själv sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och frågar om det finns möjlighet att anordna exteriörbedömning

Läs SKKs informationen om exteriörbedömning i sin helhet

Back To Top