skip to Main Content

Corona-Restriktioner från SKK

Svensk Bretonklubb följer självklart de restriktioner & rekommendationer som gäller enligt SKF, SKK och FHM. Vilket innebär, att om det blir hårdare eller lättare restriktioner så kommer Bretonklubbens arrangemang anpassas efter det, och det kan snabbt bli förändringar. Håll er därför uppdaterade om vad som gäller här på hemsidan. 

Nedan gäller tills vidare för Bretonklubbens Jaktprov och övriga aktiviteter. 

 • Var vänlig att respektera alla Corona-restriktioner! 
 • Läs mer om alla detaljer på SKKs hemsida/Corona.
 • Varje person tar själv ansvar för att minimera smittspridning!
 • Ingen som har minsta förkylningssymptom får delta vid aktiviteter
 • Utomhusaktiviteter med färre än 600 personer får genomföras
 • Inomhusaktiviteter ska undvikas
   

  • Inför ett arrangemang planeras, gör Bretonklubben en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär framförallt att ingen person med något symtom som kan kopplas till Covid-19 ska närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld. Avstånd ska hållas mellan deltagande personer och förutsättningar för god handhygien ska finnas.

Läs restriktionerna i sin helhet på SKKs hemsida

Exteriörbedömning av hund
Från den 1 december 2020 tillsvidare riktar sig exteriörbedömningarna till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden.

Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningar kommer att göras. Hundägaren kontaktar själv sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och frågar om det finns möjlighet att anordna exteriörbedömning

Läs SKKs informationen om exteriörbedömning i sin helhet

Back To Top