skip to Main Content

Corona-Restriktioner från SKK

Svensk Bretonklubb följer självklart de restriktioner & rekommendationer som gäller enligt SKF, SKK och FHM. Vilket innebär, att om det blir hårdare eller lättare restriktioner så kommer Bretonklubbens arrangemang anpassas efter det, och det kan snabbt bli förändringar. Håll er därför uppdaterade om vad som gäller här på hemsidan. 

Restriktionerna i Sverige är nu nedtrappade och i stort sett normal verksamhet är from hösten 2021 tillåtet. Följande gäller dock fortsatt:

  • Ingen som har förkylningssymptom får delta vid aktiviteter
  • Om du är ovaccinerad skall du hålla avstånd. Får du förkylningssymtom skall du stanna hemma och dessutom testa dig för Covid-19.
  • Läs mer om alla detaljer på SKKs hemsida/Corona.
  • Varje person tar själv ansvar för att minimera smittspridning! Noggrann handhygien gäller fortsatt.
     

Läs restriktionerna i sin helhet på SKKs hemsida

Exteriörbedömning av hund
Från den 1 december 2020 tillsvidare riktar sig exteriörbedömningarna till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden.

Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningar kommer att göras. Hundägaren kontaktar själv sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och frågar om det finns möjlighet att anordna exteriörbedömning

Läs SKKs informationen om exteriörbedömning i sin helhet

Back To Top