skip to Main Content

Information från Avelskommittén

Våra Bretoner är en väldigt sund och frisk ras, tack vare att våra uppfödare jobbar aktivt med ett bra avelsarbete. Bl a tar vi in Bretoner till avel från flera andra länder. Peppar, peppar har vi klarat oss väldigt bra från olika ärftliga sjukdomar, jämfört med många andra raser. Men för att stämma i bäcken och undvika att det skulle uppkomma sjukdomar i rasen har Bretonklubben beslutat att vidta några åtgärder.

INFORMATION OM ÖVERGÅNGSKOTA (=Transitional Vertebrae – TV)
Övergångskotor förekommer troligen hos alla två- och fyrfota ryggradsdjur med bäcken. Hundar ska ha 7 ländkotor men kan ha både 6 och 8 stycken.

När det inte finns 7 fullständigt normala kotor och en normal övergång till bäckenet talar man om övergångskotor. En övergångskota är alltså en missbildning. Missbildningen kan vara minimal och betydelselös för hunden men också, i svåra fall, vara handikappande. Ärftliga faktorer anses ligga bakom en del av problemen. Hur vanligt förekommande avvikelser är hos Bretoner i Sverige och hur det påverkar hälsan återstår att se.

I Norden har men kommit längst i Finland där man rutinmässigt röntgar ländryggen på många raser och bland annat Breton. Ryggröntgen görs då i samband med HD-röntgen och speciellt utbildade röntgenologer inom Finska Kennelklubben bedömer och graderar eventuella avvikelser. I Norge och Finland har man vid röntgen konstaterat att det förekommer att Bretoner har någon form av deformation på övergångskotan.

Svenska Bretonklubben har beslutat att arbeta för att ryggröntgen för Breton införs i Sverige. Det kan ta tid innan detta blir klart. När det gäller problematiken kring TV så undersöker vi om vi kan få SKK:s stöd med att granska, klassificera och stambokföra ryggstatus som ett första steg på väg mot meningsfull avelsrådgivning.

AVELSSTRATEGI FÄRGVARIANTER
Bretonklubben har beslutat om Avelsstrategi för färgvarianterna ”Dilute” och Sobel.

För utförlig beskrivning av ”Dilute” och Sobel hänvisar vi till https://Breton.se/dilution/ och https://Breton.se/sobel/. Strategin framgår av hur vi klassificerar parningar (den nya Katetgori 3-klassngen där det finns risk för att valpar ska födas med färgrubbning.

KATEGORI 3:
Till Kategori 3 hänför Bretonklubben parningar som av olika anledningar behöver granskas särskilt och där vi ställer noggranna och särskilda krav för att parningen ska få annonseras genom klubben. I Bretonrasen finns mycket få genetiska riskfaktorer för sjukdom. Om kända genetiska riskfaktorer finns hos förälder till avelsdjur, blir det Kat 3 om inte avelsdjuret är friat av aktuell test (gentest eller motsvarande). För Bretonrasen gäller detta för närvarande Dilute och Sobel. Vi hoppas att det inte blir fler.

En ovanlig och genetisk betingad sjukdom som är förknippad med färg-genvarianten Dilute är – CDA (Color Dilution Alopecia) som kan ge håravfall och hudinfektioner. Färgvarianten Sobel ger inte sjukdom men är oönskad då den strider mot rasstandarden.

Förtydligande för Dilute:
Anlagsbärare: Testa potentiella avelsdjur som man av någon anledning misstänker kan vara anlagsbärare för Dilution. Om hund visar sig vara anlagsbärare för Dilute kan hunden paras med annan hund som är fri från motsvarande anlag d v s testad fri. Parningen klassas då som Kat 3.

Affekterad hund: (Dilute färg, sjuk i CDA eller hund som är homozygot (har dubbla anlag) för dilute bör inte användas i avel överhuvudtaget då det kan strida mot SKK:s regler för sund avel. Medveten avel med hund som är sjuk i CDA kan medföra kritik och bestraffning från SKK.

Förtydligande Sobel:
Avel med Sobelfärgad hund eller hund med sobelanlag klassas alltid i Kategori 3.

Hunden på bilden har färgen Dilute och är sjuk i CDA (född och boende utanför Sverige)

Back To Top