skip to Main Content
Fältprov På Skånska Marker

Fältprov på skånska marker

SDPK, Svenska Drentse Patrijshondklubben, har arrangerat flera fältprov på
skånska marker och på ett par av dem deltog även bretoner.

Den 25 oktober var det särskilt prov i Kristianstad med domare Anders Braide. Pristagare blev Eirams Listige L-Micko och Nisse Sjögren – 2: pris Ökl.>
nbsp;
Den 31 oktober var det ordinarie fältprov i Tomelilla med domare Patrik Sjöström. Pristagare:
Fönsvigs J’adore och Kjell Björne 1:a pris Ukl
Eirams Listige L-Micko och Nisse Sjögren – 2: pris Ökl.
2015-10-31 Tomelilla

Längst till vänster Fönsvigs Jadore och Kjell Björne – 1:a pris Ukl

2015-10-25 Kristianstad

Pristagare i Kristianstad

 

 

 

 

Back To Top