skip to Main Content

Färgmatrix Breton

Vilka färger kan man då förvänta sig i kullen? Ja, ju mer man vet om de tilltänkta föräldradjuren desto säkrare kan man vara om vilka färger som är möjliga. Det finns bretonhundar som får sobelfärg också men det är en icke önskvärd färg.

Här står det en hel del att läsa om Bretonens färger: Coat Colours in Brittany

Back To Top