skip to Main Content

Hälsoprojekt

Breton anses allmänt vara en frisk och sund hund, men det har inte funnits någon dokumentation eller systematisk rapportering om eventuella hälsoproblem i vår ras. Styrelsen har därför beslutat att under en femårsperiod genomföra ett projekt där vi uppmuntrar alla bretonägare att anmäla eventuella hälsoproblem till klubben närmare bestämt dess avelsråd. För detta ändamål har vi utarbetat ett webbformulär som enkelt kan fyllas i. Alternativt finns också ett Worddokument som kan fyllas i och printas ut samt skickas med snigelpost.

Detta är helt frivilligt men synnerligen angeläget för att kunna kartlägga eventuella hälsoproblem i vår ras. Observera att inga som helst personuppgifter registreras av oss i databasen.

Webbformuläret hittar du här, och ytterligare upplysningar finns under rubriken Avel och Hälsostatus Breton.

Ripvidets Garbo (Tirra)

 

Back To Top