skip to Main Content

Har du koll på Bretonens 5 färger?

Bretonen finns i fem godkända färgvarianter och en ej standardenlig.
De finns både som skimmel och som helt vit i de vita partierna, och det är önskvärt att ungefär 50% är vitt och ca 50% är färgat, enfärgade bretoner är inte godkänt.

De fem färgerna är:

  • Vit och orange
  • Vit och svart
  • Vit och leverbrun
  • Vit, svart och orange (svart tricolor)
  • Vit, leverbrun och orange (brun tricolor)
  • Sobel – Ej standardenlig färg 

Om du vill veta mer om färgerna och hur de nedärvs, finns ny intressant läsning under Avel/Uppfödare & Information till uppfödare/Bretonens alla färger 

2016-12-04_joy-de-la-plaine-marat_bob-stockholm

Back To Top