skip to Main Content

In Memoriam

Ingolf Hansen död
En av de viktigaste personerna i den
nordiska bretonvärlden har hastigt avlidit fredag 1 oktober under utövandet av
sin stora passion – ripjakt med breton.
Veterinär Ingolf Hansen kan sägas ha
varit den stora arkitekten bakom avelsarbetet på breton i Norge. Han
förespråkade bredast tänkbara avelsbas och var emot rigida regelverk som kunde
leda till att bra jakthundar hölls utanför aveln och han var därigenom i allra
högsta grad delaktig i den fantastiskt positiva utveckling bretonrasen haft
sedan 80-talet och framåt. Han var mannen som införde HQ-metodiken och
HQ-indexberäkningen som en metod att förbättra rasens höftstatus. Något som
också vi i Sverige fått ta del av. Många från Sverige söker sig med största
förtroende till hans i klinik i Strinda för vård och råd när deras hundar har
problem. Den stora kunskap han hade inom olika områden delade han med sig till
omgivningen och arbetet med HQ-tal och index fortsätter. Han lämnar ett mycket
stort tomrum efter sig.

In Memoriam 11-10-04
22:46

Ingolf Hansen död
En av de viktigaste personerna i den
nordiska bretonvärlden har hastigt avlidit fredag 1 oktober under utövandet av
sin stora passion – ripjakt med breton.
Veterinär Ingolf Hansen kan sägas ha
varit den stora arkitekten bakom avelsarbetet på breton i Norge. Han
förespråkade bredast tänkbara avelsbas och var emot rigida regelverk som kunde
leda till att bra jakthundar hölls utanför aveln och han var därigenom i allra
högsta grad delaktig i den fantastiskt positiva utveckling bretonrasen haft
sedan 80-talet och framåt. Han var mannen som införde HQ-metodiken och
HQ-indexberäkningen som en metod att förbättra rasens höftstatus. Något som
också vi i Sverige fått ta del av. Många från Sverige söker sig med största
förtroende till hans i klinik i Strinda för vård och råd när deras hundar har
problem. Den stora kunskap han hade inom olika områden delade han med sig till
omgivningen och arbetet med HQ-tal och index fortsätter. Han lämnar ett mycket
stort tomrum efter sig.

Back To Top